Con số may mắn hôm nay 10/4/2022 theo tuổi: Chọn số đẹp giúp bạn dễ PHÁT TÀI NHANH

 

Tị có tin vui, Mão có lộc

 

Con số may mắn hôm nay 10/4/2022
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 10/4/2022 theo tuổi

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

70

24 58

Nữ

8

44

91 02

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

18

36 85

Nữ

2

65

78 10

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

09
86

55
12
97
33

Nữ

8
5

27
94

69
04
76
41

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

38

87 64

Nữ

2 56 45 20

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

80

29 37
Nữ 5 42 98 11

Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Mọi việc trên đời này không phải lúc nào cũng được như ý.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Có mất đi thì mới có nhận lại.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Khi học được cách buông bỏ, tự nhiên sẽ an yên.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Hãy thử dậy sớm và hít thở không khí xung quanh bạn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Sáng nắng chiều mưa, chưa thể nhất tâm định tĩnh.
Bạn có biết:

2. Con số may mắn hôm nay 10/4/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

24 68 73

Nữ

9

82 05 20

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

56 46 08

Nữ

3 10 88 57

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
75
48
37
93
19
66

Nữ

9
6

64
07
12
79
38
95

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

98 25 44

Nữ

3 39 58 81

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

55 90 06

Nữ

6

27 42 69
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nên nhìn bản chất sự việc mà tìm hướng giải quyết.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy):  Rồi thời gian sẽ giúp bạn nhận ra ai thực sự tốt.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu bạn biết hài lòng.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Làm người chỉ cần lương thiện, phước đức tự đến.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Không có khó khăn thì không phải là cuộc sống.
Xem thêm:

3. Số may mắn cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 66 21 87
Nữ  7 30 74 18

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 85 46 51
Nữ   1 13 97 29

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 79 38 64
Nữ   4 24 82 95

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
53
96
16
65
07
48
Nữ 1
7
47
08
04
59
76
33

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 89 60 54
Nữ  4 35 98 20
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Bạn là người có duyên với Phật pháp.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Từ bi hỉ xả, đừng chấp những người lớn tuổi.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Không sợ gì mà chỉ sợ cuộc đời bất công.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Đôi khi nói ra sự thật lại sợ bị hãm hại.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Sống thẳng thắn nên hay bị người ta ghét.

4. Số cát lành cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 04 83 49
Nữ  8 93 36 07

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 57 09 86
Nữ 2 19 95 30

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
85
20
48
64
53
15
Nữ 8
5
77
38
12
56
60
97

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 41 79 28
Nữ  2 69 22 74

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 05 46 92
Nữ  5 70 37 89
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình là đù.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Sống không vì mình thì chỉ thiệt thân mà thôi.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Việc cần đến sẽ đến, người muốn đi rồi cũng sẽ đ.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Lấy tâm bình an để tiếp nhận mọi việc phát sinh.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Lòng không vướng bận chuyện cũ sẽ an nhiên.

5. Số phát tài cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 43 96 09
Nữ  6 69 25 76

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 37 71 44
Nữ  9 88 47 15

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 05 59 87
Nữ  3 74 35 29

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
27
90
82
11
98
62
Nữ 9
6
58
14
65
08
36
50

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 86 22 67
Nữ 3 79 94 48
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Bạn không thích sân si, sống rất ngay thẳng. 
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Chẳng sợ người ta lừa dối, chỉ sợ người ta hại mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Bạn cảm thấy bế tắc trong chuyện tiền nong.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Không thích người khác xen vào chuyện của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Đừng cả nể mà cho người mới quen vay tiền.
Đừng bỏ lỡ:

6. Con số may mắn hôm nay 10/4/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 10 87 65
Nữ  7 66 04 37

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 38 93 06
Nữ  1 75 28 99

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 42 60 58
Nữ 4 84 33 12

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
07
53
79
16
44
80
Nữ   1
 7
26
91
40
57
78
25

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 67 08 81
Nữ  4 45 39 96
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Hãy dùng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Đừng để tâm tới những lời dị nghị, đàm tiếu.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Không sợ đêm đen bởi trong lòng có ánh sáng.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy cứ làm những điều mà bạn muốn. 
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy):  Chỉ cần bản thân bạn tin tưởng vào chính mình là đủ.

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 58 33 95
Nữ   5 26 85 03

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 94 47 50
Nữ   8 17 68 82

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 86 24 37
Nữ  2 05 91 64

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 43 06 78
Nữ   5 69 57 19

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
38
74
75
14
21
40
Nữ 2
 8 
52
97
89
44
73
36
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Thiên hạ không nuôi bạn một ngày, đừng sống vì họ.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Hãy khiến tương lai biết ơn hiện tại vì bạn đã cố gắng.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Người đem lòng căm ghét người khác mới là người khổ sở.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nếu bạn ghét ai đó, thay vì hận, hãy cứ mặc kệ họ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Nhất định phải cố gắng vì cha mẹ, vì gia đình.
Đọc thêm:

8. Số đại phát cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 10 66 78
Nữ  6 94 23 45

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 36 87 03
Nữ  9 77 40 59

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 09 98 27
Nữ  3 41 06 92

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 25 70 33
Nữ  6 67 15 80

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
58
81
37
54
19
65
Nữ  3
9
39
95
86
49
01
76
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Đừng bao giờ nói ra những lời lẽ khó nghe khi tức giận.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra con đường của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Cuộc đời có những lúc buồn nhiều hơn lúc vui.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Bạn sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi những gì đã nói ra.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đừng e ngại thử thách và thất bại.

9. Con số may mắn hôm nay 10/4/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 89 12 47
Nữ  7 26 95 08

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 70 36 54
Nữ  1 44 87 16

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 65 23 94
Nữ  4 02 78 39

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 58 05 83
Nữ  7 14 69 25

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
97
35
41
57
68
73
Nữ  4
1
76
48
92
66
11
04
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Hãy giữ liên lạc với những người bạn yêu quý.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nóng giận không giải quyết được việc gì cả.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Cuộc sống là những rắc rối nhưng đừng quá lo lắng.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không thể ổn định trong một sớm một chiều.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Bạn sẵn sàng đón nhận sự thay đổi.

10. Số cát lành cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 34 67 26
Nữ  8 90 08 44

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 11 75 63
Nữ  56 47 91

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  28 99 57
Nữ 5 73 12 80

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 04 58 36
Nữ 8 69 24 72

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
40
87
85
39
09
18
Nữ  5
2
16
95
48
07
60
52
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Hãy trân trọng sức khỏe nhiều hơn một chút.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Tự thương lấy bản thân mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Sống thì phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. 
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Đã nói là làm, phải làm mới rút ra được kinh nghiệm. 
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Biết mình không thông minh thì lấy sự cần cù bù vào.
Có thể bạn chưa biết:

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 28 61 19
Nữ  6 56 84 43

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 01 27 79
Nữ  9 96 53 38

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 84 06 22
Nữ  3 17 95 53

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 45 34 02
Nữ 6 73 58 93

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
27
59
81
76
10
63
Nữ 6
3
34
81
60
15
28
55
Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Người càng trí tuệ thì sống càng giản đơn.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Bạn đừng tự dằn vặt mình vì những mối quan hệ đã mất.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Tiền có thể cất đi, nhưng thời gian thì không.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy đối tốt với những người đang ở bên bạn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Thật ra, cô đơn cũng là một kiểu tu hành của đời người.

12. Số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 06 68 93
Nữ  1 34 45 57

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 96 12 25
Nữ  1 63 37 74

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 11 58 83
Nữ 4 80 27 39

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 74 05 13
Nữ 7 26 97 46

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
01
52
38
18
67
91
Nữ  7
4
35
94
49
20
70
14

Câu quyết tử vi hôm nay 10/4/2022 tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Sự im lặng đôi khi là câu trả lời tuyệt vời nhất.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Những thứ thuộc về mình sẽ là của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nói ra sự thật chính là đem lại sự thoải mái.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Bạn phải có mục tiêu lớn thì mới biết cố gắng.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 10/4/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 11/4/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời