Con số may mắn hôm nay 12/10/2021 theo tuổi: Tìm số may mắn giúp bạn dễ TRÚNG NGAY

 

Con số may mắn hôm nay 12/10/2021
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 12/10/2021 theo tuổi

1. Con số may mắn hôm nay 12/10/2021 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

 04

75 23

Nữ

8

36

61 89

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

93

34 56

Nữ

2

27

83 41

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

16
46

28
01
93
56

Nữ

8
5

78
39

54
94
02
15

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

80

23 67

Nữ

2 92 36 74

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

51

63 81
Nữ 5 12 46 95

Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Tý: 
 
Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Có người không vô tư như bạn vẫn nghĩ
Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hãy thể hiện sự chính trực trong từng câu nói
Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đừng quá bao đồng quan tâm chuyện người khác
 Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Có những thứ mà bạn thường bị mất kiểm soát
 Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy kiểm đếm mọi thứ lại một cách thận trọng
 

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

78 26 63

Nữ

9

41 18 56

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

63 37 89

Nữ

3 92 45 20

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
15
30
79
54
93
67

Nữ

9
6

59
81
90
23
13
38

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

29 86 51

Nữ5

3 96 63 30

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

17 78 84

Nữ

6

44 50 69
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Sửu: 
 
Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nên biết lựa lời mà nói cho toại lòng nhau
Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Người ấy trao cho bạn yêu thương thật lòng
Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy trân trọng tình cảm người ấy dành cho bạn
Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Không nên phỏng đoán và nói điều không nên nói 
Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Chớ nên đứng núi này trông nói nọ
 
Bạn có biết:

3. Số may mắn cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 65 50 23
Nữ  7 31 79 86

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 52 24 43
Nữ   1 43 39 95

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 70 12 61
Nữ   4 05 48 53

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
27
94
89
61
71
05
Nữ 1
7
86
43
30
71
24
18

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 39 96 45
Nữ   4 62 25 57
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Dần: 
 
Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Học ngay từ những sai lầm của chính mình
Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Có những sự thật không ngờ khiến bạn sốc
 Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Không phải ai cũng có tương lai rực rỡ như bạn nghĩ
 Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Tránh bị lừa bởi vẻ đạo mạo bên ngoài của họ
Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Luôn có niềm tin rằng khó khăn rồi sẽ sớm qua
 

4. Con số may mắn trong ngày 12/10/2021 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 80 25 56
Nữ  8 34 49 92

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 01 53 67
Nữ 2 74 18 85

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
97
56
40
65
23
15
Nữ 8
5
03
25
74
19
41
38

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 15 56 63
Nữ  2 48 82 01

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 72 31 24
Nữ  5 50 06 18
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Mão: 
 
Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Bạn tìm được niềm vui trong từng việc mình làm
Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Đừng quá mong chờ điều gì, hãy để mọi thứ tự nhiên
Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Có người mang lại cho bạn niềm vui mới
Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Bạn dễ hài lòng và tha thứ cho mọi người hơn
Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Một số so sánh của bạn lúc này là không phù hợp
 
Xem ngay: 

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 53 31 27
Nữ  6 86 60 14

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 47 78 89
Nữ  9 10 26 58

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 79 91 43
Nữ  3 23 48 52

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
64
30
17
58
78
92
Nữ 9
6
24
58
83
74
15
04

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 95 42 23
Nữ 3 70 12 64
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Thìn: 
 
Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Với ý chí đã có, bạn tìm ra được con đường riêng cho mình
Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nhờ học hỏi mà bạn thấy mình đã tiến bộ hơn
Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Chính niềm vui trong công việc mang cho bạn động lực
Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Có người nhiệt tình hướng dẫn chỉ lối cho bạn
Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Mối quan hệ vui vẻ nhờ sự biết lắng nghe
 

6. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 62 04 17
Nữ  7 75 52 36

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 93 47 60
Nữ  1 25 79 84

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 40 23 08
Nữ 4 05 16 78

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
82
64
35
42
92
15
Nữ   1
 7
17
35
86
96
63
24

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 58 23 86
Nữ  4 92 11 37
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Tị: 
 
Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhờ kinh nghiệm mà tránh được sai lầm
Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Tận dụng lợi thế để đạt được mục tiêu thành công
Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Đọc sách đã giúp bạn mở mang đầu óc rất nhiều
Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Cải thiện được tài chính giúp bạn vững tin hơn
Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Hãy thôi quan tâm quá những kẻ tiểu nhân
 

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 64 01 23
Nữ   5 78 82 37

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 41 28 96
Nữ   8 53 72 15

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 89 64 43
Nữ  2 18 96 54

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 35 18 87
Nữ   5 86 75 13

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
45
96
56
14
28
77
Nữ 2
 8 
15
56
27
47
89
91
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Ngọ: 
 
Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có những sự việc đi xa hơn cả những gì bạn từng nghĩ
Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Tình cảm hài hòa, vui vẻ với người thân
Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt
Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hãy chăm chỉ thực hành tiết kiệm hơn nữa
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Bạn đã có tầm nhìn xa trông rộng hơn trước
 
Có thể bạn chưa biết: 

8. Con số may mắn hôm nay 12/10/2021 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 04 86 31
Nữ  6 26 54 18

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 77 41 67
Nữ  9 35 92 26

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 61 28 89
Nữ  3 93 70 28

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 63 18 06
Nữ  6 51 49 98

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
12
86
54
63
41
78
Nữ  3
9
73
25
31
89
10
56
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Mùi: 
 
Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tránh gieo rắc thị phi, ngồi lê đôi mách
Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Đừng vội cáu giận vô cớ với người thương
Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình từ ai đó
Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy ý thức cao hơn từng việc mình làm
Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Chưa hiểu tình hình đừng vội trách mắng
 

9. Số cát lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 14 95 26
Nữ  7 73 38 81

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 05 53 64
Nữ  1 48 71 10

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 23 67 92
Nữ  4 87 14 45

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 36 08 53
Nữ  7 19 95 77

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
67
26
41
55
12
83
Nữ  4
1
57
98
60
14
36
42
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Thân: 
 
Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, hài hòa như nó vốn có
Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Có những người bạn mang lại niềm tin mới cho bạn
Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Được đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình nơi công sở
Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy tìm tiếng nói chung với một nửa của mình
Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Có những kẻ tỏ ra tốt để lợi dụng bạn mà thôi
 

10. Con số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 85 21 07
Nữ  8 66 74 15

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 52 49 83
Nữ  12 64 92

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  75 51 26
Nữ 5 94 01 38

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 26 84 70
Nữ 8 08 31 47

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
82
34
29
42
53
18
Nữ  5
2
17
65
65
95
26
86
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Dậu: 
 
Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Nên mở lòng cho người khác cơ hội
Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Thẳng thắn lúc này là không phù hợp
Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Nhớ thống nhất ý kiến thì làm gì rồi làm
Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Hãy đánh giá lại, đúng tình hình thực tế
Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Chớ vay mượn cảm xúc của bất cứ ai
 
Đọc thêm: 

11. Con số may mắn hôm nay 12/10/2021 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 29 54 43
Nữ  6 30 89 71

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 15 64 97
Nữ  9 82 34 50

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 97 03 36
Nữ  3 65 47 81

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 02 24 45
Nữ 6 57 93 31

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
15
33
57
79
62
04
Nữ 6
3
45
70
81
39
22
51
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Tuất: 
 
Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tinh thần lạc quan mới là yếu tố quan trọng lúc này
Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Hiểu tình hình bạn sẽ biết cách để tiến xa hơn nữa
Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Có những sự thật mất lòng, bạn cần thích nghi
Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Khó khăn có thể xảy ra dù bạn tin mình giỏi rồi
Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Đừng cố bám chấp quá vào điều gì đó
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 72 26 31
Nữ  1 58 83 04

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 91 43 29
Nữ  1 60 17 58

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 21 79 93
Nữ 4 80 05 47

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 14 94 36
Nữ 7 43 22 84

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
92
63
37
48
25
58
Nữ  7
4
04
26
18
51
70
42
Câu quyết tử vi hôm nay 12/10/2021 của người tuổi Hợi: 
 
Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Một số thay đổi trong ngày hôm nay là hoàn toàn cần thiết
Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Có người thầm thương bạn nhưng không dám tiếp cận
Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Hãy cư xử từ tốn, nhất là với người đang yêu thương mình
Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Có những tín hiệu tích cực trong công việc của bạn
Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Đừng vội đánh giá thấp vai trò của người khác
 
Đừng bỏ lỡ:

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 12/10/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 13/10/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời