Con số may mắn hôm nay 12/12/2021 theo năm sinh của bạn: Chọn số đẹp giúp bạn PHÁT TÀI NHANH

Xem con so may man hom nay ngay 12 thang 12
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 12/12/2021 theo năm sinh của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

68

48 98

Nữ

8

13

36 52

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

47

80 01

Nữ

2

90

26 66

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

55
31

17
99
39
70

Nữ

8
5

07
76

64
57
43
15

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

24

06 86

Nữ

2 85 72 29

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

03

41 94
Nữ 5 92 19 05
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Tý:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Cùng chia sẻ khó khăn với người thân.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nên yêu thương bản thân nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nóng giận quá thì sẽ hỏng việc.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nên quan tâm đến việc quản lý chi tiêu.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Một điều nhịn là chín điều lành.
 

2. Số cát lành cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

78 08 70

Nữ

9

39 66 37

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

60 40 13

Nữ

3 55 91 89

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
12
83
27
56
51
90

Nữ

9
6

06
47
17
75
48
19

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

97 33 67

Nữ

3 25 86 01

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

36 42 80

Nữ

6

65 95 32
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Sửu:
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Sống chân thật thì nhiều người thương.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Tiền nhiều hay ít cốt ở cách ăn nói.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Gia đình là nguồn gốc của hạnh phúc.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nên quan tâm nhiều hơn đến con cháu.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Khéo ăn khéo nói thì có được thiên hạ.
Có thể bạn chưa biết: 

3. Con số may mắn hôm nay 12/12/2021 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 46 67 99
Nữ  7 70 25 42

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 11 97 08
Nữ   1 53 34 55

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 94 88 78
Nữ   4 28 19 36

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
63
02
76
48
14
89
Nữ 1
7
84
37
05
57
26
69

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 15 80 92
Nữ   4 73 21 07
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Dần:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không nên nhìn mặt người khác mà sống.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Xởi lởi thì trời cho thêm nhiều lộc.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Thái độ quan trọng hơn trình độ.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Tính cách phóng khoáng sẽ có thêm bạn bè.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Chú trọng nhiều hơn đến quan hệ ngoại giao.
 

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 43 79 01
Nữ  8 99 37 71

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 06 90 46
Nữ 2 56 11 22

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
84
12
53
29
93
34
Nữ 8
5
77
39
87
09
18
58

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 68 49 60
Nữ  2 23 65 83

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 96 72 02
Nữ  5 05 94 47
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Mão:
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Ăn ở hiền lành thì phúc lộc đầy người.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Không nhẫn nhịn với những người ghê gớm.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Hãy duy trì tình cảm tốt với bạn bè.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Làm ăn nên tìm người phù hợp.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Sống có phúc thì có phần.
 

5. Số phát lộc cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 45 99 72
Nữ  6 07 68 44

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 58 39 15
Nữ  9 13 04 96

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 64 85 51
Nữ  3 23 18 01

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
97
78
57
29
82
30
Nữ 9
6
36
80
73
49
63
28

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 27 90 55
Nữ 3 08 34 06
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Thìn:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Không được chủ quan chuyện tiền nong.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Bạn có tiếng nói trong xã hội.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tinh thần nghiêm túc chiến thắng khó khăn.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nên chú tâm cho việc học nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Gia đạo yên bình khi biết cảm thông cho nhau.
Đọc thêm:

6. Con số may mắn hôm nay 12/12/2021 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 70 19 93
Nữ  7 09 58 02

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 68 96 54
Nữ  1 45 38 15

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 83 78 66
Nữ 4 22 06 39

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
57
11
44
87
88
28
Nữ   1
 7
98
34
29
52
48
73

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 25 36 04
Nữ  4 47 17 59
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Tị:
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Được hưởng lộc từ con cháu.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Sống biết điều nên ai cũng mến.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chịu nhịn một chút để gia đình êm ấm.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Chăm giao lưu với bạn bè nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Cần chăm sóc sức khỏe cẩn thận.
 

7. Số đẹp cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 58 27 90
Nữ   5 13 69 50

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 98 08 19
Nữ   8 73 85 49

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 02 54 05
Nữ  2 37 17 77

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 86 70 32
Nữ   5 47 33 80

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
26
66
97
41
24
65
Nữ 2
 8 
95
06
23
07
18
99
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Ngọ:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Suy nghĩ thoáng ra sẽ có lợi cho mình.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Tính tình hiền lành, vận đầy phúc khí.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Làm gì cũng không nên tùy tiện.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Cẩu thả hấp tấp sẽ hỏng việc.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Những kỳ thi sắp tới rất quan trọng.
Xem ngay:

8. Con số may mắn trong ngày 12/12/2021 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 60 86 29
Nữ  6 26 42 74

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 98 07 55
Nữ  9 14 36 09

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 57 96 84
Nữ  3 04 24 32

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 73 18 93
Nữ  6 47 76 10

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
81
30
58
64
66
44
Nữ  3
9
53
69
48
33
23
79
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Mùi:
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Nên tôn trọng những người đi trước.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Muốn thành công thì hãy hợp tác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Sống tình cảm sẽ nhận lấy niềm vui.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Có chí tiến thủ nên được người nể phục.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Dám làm dám chịu để có được thành công.
 

9. Số cát lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 38 67 30
Nữ  7 74 85 77

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 06 56 16
Nữ  1 12 49 90

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 97 36 58
Nữ  4 23 17 09

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 81 75 46
Nữ  7 55 93 89

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
69
40
02
22
28
60
Nữ  4
1
07
28
64
51
15
94
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Thân:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Đừng cả tin lời người lạ. 
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Thất bại cũng đừng vội nản lòng.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tự động viên chính mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Đi làm hãy tận dụng những ưu điểm của bản thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hãy mềm mỏng trong công việc.
Đừng bỏ lỡ:

10. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 13 46 77
Nữ  8 57 95 38

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 86 63 14
Nữ  24 04 98

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  75 53 40
Nữ 5 08 17 68

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 93 85 28
Nữ 8 36 29 58

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
47
69
33
72
05
88
Nữ  5
2
50
11
49
61
19
70
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Dậu:
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Nên coi trọng uy tín của bản thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Tôn trọng bạn bè là tôn trọng chính mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Đôi khi phải yên lặng để bình an.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Khi làm việc không thể quá nóng nảy.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Nên che chở cho người xung quanh.
 

11. Số đại phát cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 08 22 75
Nữ  6 56 69 93

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 39 81 24
Nữ  9 45 57 01

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 16 79 88
Nữ  3 42 36 64

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 78 11 56
Nữ 6 67 91 28

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
89
92
56
70
19
39
Nữ 6
3
51
90
47
88
78
24
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Tuất:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Làm ăn nên học cách mềm mỏng hơn.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Tình cảm nhờ duyên mà thành.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Đừng vội gục ngã trước thử thách.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Bạn làm việc rất ôn hòa và điềm đạm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Tiền bạc cẩn thận chuyện vay mượn.
 

12. Con số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 55 01 29
Nữ  1 98 87 63

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 31 29 76
Nữ  1 14 57 88

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 65 31 49
Nữ 4 83 61 24

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 46 73 39
Nữ 7 91 46 67

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
53
08
32
86
10
54
Nữ  7
4
77
36
14
64
83
91
Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 12/12/2021 tuổi Hợi:
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Hay cáu gắt vô cớ thì bị cô lập.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Tự lực cánh sinh là trên hết.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Hành xử có nghĩa khí được người ta kính nể.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Tinh thần ham học hỏi đáng khen.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Bước đi của bạn sẽ ngày càng vững chắc.
 

 * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 12/12/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 13/12/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời