Con số may mắn hôm nay 2/5/2022 theo tuổi của bạn: Xem số đẹp giúp bạn PHÁT TÀI NGAY

 

Sửu phát tài, Tuất được quý

 

Con số may mắn hôm nay 2/5/2022
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 2/5/2022 theo tuổi của bạn

1. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

38

77 05

Nữ

8

63

20 78

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

49

85 16

Nữ

2

87

33 50

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

04
55

68
06
91
69

Nữ

8
5

96
10

41
97
22
86

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

71

15 30

Nữ

2 28 53 47

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

84

66 79
Nữ 5 36 40 88

Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Không nên kiêu ngạo, tự coi mình là nhất.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nên lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nhận được sự yêu mến của người khác giới.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy tự tin thể hiện bản thân.
Có thể bạn chưa biết: 

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

93 02 55

Nữ

9

30 77 26

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

65 14 79

Nữ

3 29 98 03

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
47
11
25
60
80
46

Nữ

9
6

73
58
39
84
15
67

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

06 52 99

Nữ

3 87 40 38

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

69 78 51

Nữ

6

34 86 20
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Không cần phải lo chuyện chi tiêu.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Chớ nên tiêu xài lãng phí.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Gây dựng được lòng tin với khách hàng.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Có cơ hội phát tài bất ngờ.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy tìm kiếm những khoản đầu tư hữu ích.
 

3. Con số may mắn hôm nay 2/5/2022 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 50 34 96
Nữ  7 14 98 37

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 87 42 08
Nữ   1 23 75 69

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 65 10 54
Nữ   4 09 88 20

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
78
36
26
67
81
19
Nữ 1
7
91
44
53
01
40
76

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 17 94 35
Nữ  4 80 77 68
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhận được sự yêu mến của người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Được giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy mở rộng quan hệ với khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Thích hợp để kí kết hợp đồng với đối tác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Tìm được người có chung mục tiêu với mình.
 

4. Số phát lộc cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 11 64 73
Nữ  8 59 22 48

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 30 75 07
Nữ 2 82 49 51

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
06
95
98
13
25
66
Nữ 8
5
43
69
86
37
14
83

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 27 50 38
Nữ  2 78 03 90

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 55 97 24
Nữ  5 36 88 05

Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Các mối quan hệ gặp dấu hiệu rạn nứt.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Chú ý đến cách cư xử của bản thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Chớ nên soi mói mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Không hành động một cách vô lý.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe.
Xem ngay:

5. Con số may mắn hôm nay 2/5/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 40 95 38
Nữ  6 79 16 55

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 22 88 07
Nữ  9 61 30 76

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 05 52 91
Nữ  3 84 29 45

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
18
93
67
48
86
20
Nữ 9
6
31
59
75
02
68
17

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 87 50 04
Nữ 3 46 19 72
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Không nhận được sự ủng hộ của mọi người.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Dễ lạc mất phương hướng của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nên đánh giá thực tế chính xác hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Hãy bình tĩnh đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Quan hệ với gia đình lạnh nhạt, xa cách.
 

6. Số cát lành cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 88 35 07
Nữ  7 26 79 58

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 53 11 96
Nữ  1 47 95 12

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 60 27 74
Nữ 4 09 83 37

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
75
38
08
65
89
46
Nữ   1
 7
94
16
41
54
20
68

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 43 77 91
Nữ  4 69 86 34
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Có cơ hội được gặp gỡ quý nhân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Được giới thiệu cho những cơ hội triển vọng.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Vợ chồng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Không nên thực hiện những việc trọng đại.
 

7. Số may mắn cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 21 89 43
Nữ   5 75 33 06

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 18 60 97
Nữ   8 69 27 50

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 44 95 13
Nữ  2 83 19 78

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 35 70 29
Nữ   5 57 08 84

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
98
04
56
49
31
68
Nữ 2
 8 
76
45
37
10
55
91
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nên cẩn thận giữ gìn tiền bạc.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Cẩn thận kẻ xấu giăng bẫy hãm hại.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Chớ nên đưa ra những quyết định đầu tư vội vàng.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Vợ chồng luôn tôn trọng và quan tâm nhau.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy nhân cơ hội hâm nóng tình cảm.
Đừng bỏ lỡ: 

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 72 36 25
Nữ  6 16 99 48

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 54 20 79
Nữ  9 08 87 34

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 69 45 97
Nữ  3 27 76 50

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 84 09 18
Nữ  6 35 68 83

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
40
96
53
17
01
60
Nữ  3
9
13
78
89
26
57
49
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tự tin vào bản thân, có thể gặt hái thành công.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hãy sẵn sàng đối mặt với tương lai.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nên ra ngoài để thay đổi tâm trạng.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Gặp được đối tác có triển vọng.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Dành thêm thời gian cho người thân.
 

9. Con số may mắn hôm nay 2/5/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 66 14 59
Nữ  7 02 87 33

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 97 35 68
Nữ  1 40 78 05

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 71 06 47
Nữ  4 28 57 96

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 54 95 11
Nữ  7 19 44 80

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
85
37
26
60
74
25
Nữ  4
1
48
90
84
07
39
56
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không nên giữ những quan điểm bảo thủ.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nên suy nghĩ tích cực hơn cho tương lai.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy tiết chế cảm xúc của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không nên kiểm soát nửa kia quá chặt chẽ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo.
 

10. Số cát lành cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 10 65 88
Nữ  8 58 39 15

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 93 17 46
Nữ  24 81 03

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  77 28 94
Nữ 5 08 95 57

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 86 40 25
Nữ 8 35 76 60

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
49
68
07
59
78
32
Nữ  5
2
70
56
38
84
44
19
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Chớ nên chủ quan, kiêu ngạo khi giải quyết công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hãy chú ý hơn tới từng hành động nhỏ nhặt.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy thay đổi những khuyết điểm của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Quan hệ với gia đình căng thẳng.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy chủ động xuống nước để hàn gắn tình cảm.
Có thể bạn quan tâm: 

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 51 04 78
Nữ  6 22 79 05

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 80 17 69
Nữ  9 47 68 14

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 96 20 57
Nữ  3 12 99 83

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 74 48 28
Nữ 6 39 85 46

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
08
61
36
59
93
37
Nữ 6
3
95
27
73
40
11
65
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tin tưởng hơn vào các quyết định của bản thân.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Tích cực hơn khi tham gia các hoạt động.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Không nên níu kéo mãi những điều đã qua.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp sẽ tới.
 

12. Số đại phát cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 08 89 50
Nữ  1 69 45 17

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 30 96 44
Nữ  1 77 38 09

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 16 60 81
Nữ 4 94 53 20

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 28 75 93
Nữ 7 51 06 68

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
82
47
29
18
37
79
Nữ 7
4
39
70
97
56
42
05
Câu quyết tử vi hôm nay 2/5/2022 của người tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Gặt hái được thành công không ngờ tới.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Nên tin tưởng hơn vào bản thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy tiếp tục cố gắng, đừng ngại vất vả.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Biết quý trọng tình yêu của mình.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 2/5/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 3/5/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời