Con số may mắn hôm nay 25/3/2022 theo tuổi: Chọn số ĐẠI PHÁT giúp bạn PHÁT TÀI NGAY

 

Tý vươn lên, Thìn bị hại

   

Con số may mắn hôm nay 25/3/2022
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 25/3/2022 theo tuổi

1. Con số may mắn hôm nay 25/3/2022 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

91

33 52

Nữ

8

25

70 46

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

82

15 39

Nữ

2

56

63 08

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

13
85

49
50
77
26

Nữ

8
5

71
20

89
14
96
43

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

09

35 57

Nữ

2 89 73 65

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

34

47 71
Nữ 5 50 67 82


Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sự nghiệp tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Được giao cho những nhiệm vụ quan trọng.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Phát huy được sở trường của mình trong công việc.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Hãy mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Gia đình mâu thuẫn, các thành viên không thấu hiểu.
 

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

52 31 80

Nữ

9

42 26 63

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

74 12 35

Nữ

3 69 91 46

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
82
98
43
54
19
05

Nữ

9
6

24
01
63
39
15
77

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

34 02 25

Nữ

3 76 51 39

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

41 18 86

Nữ

6

65 33 93
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nhận được sự tin cậy của mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy học tập điều hay của mọi người.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Làm quen với các đối tác triển vọng.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Chuyện tình cảm có tiến triển tích cực.
Có thể bạn quan tâm: 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 91 33 45
Nữ  7 57 71 25

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 63 19 86
Nữ   1 21 44 70

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 36 69 92
Nữ   4 45 86 61

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
78
53
05
93
16
35
Nữ 1
7
64
90
45
31
57
08

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 15 67 79
Nữ  4 86 55 23
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Có cái nhìn nhận mới về công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Tìm ra hướng đi mới để khẳng định bản thân.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Không nên nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy bao dung hơn với mọi người.
 

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 03 17 78
Nữ  8 62 43 39

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 94 56 81
Nữ 2 12 24 46

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
57
42
79
04
91
13
Nữ 8
5
74
39
61
55
20
08

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 13 37 78
Nữ  2 66 24 45

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 89 98 63
Nữ  5 52 11 37
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Không nên nói năng, hành động nóng nảy.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nhận được sự đánh giá cao của mọi người.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Quan hệ vợ chồng thường gặp trục trặc
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Có cơ hội tiến xa hơn trên con đường phát triển.
 

5. Số đại phát cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 77 24 46
Nữ  6 82 15 94

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 35 61 28
Nữ  9 14 48 75

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 63 34 86
Nữ  3 51 70 42

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
01
96
15
25
67
53
Nữ 9
6
24
15
87
65
09
74

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 49 90 32
Nữ 3 51 73 10
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc khó có thể tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Không nên đưa ra những quyết định vội vàng.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Không nên vội vàng tin theo người xa lạ.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Hãy tìm thời điểm đầu tư thích hợp hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Chú ý hơn trong việc giữ gìn sức khỏe.
Tìm hiểu ngay:

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 61 12 25
Nữ  7 73 39 96

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 44 53 67
Nữ  1 93 02 13

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 57 78 86
Nữ 4 13 68 34

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
66
04
12
51
75
28
Nữ   1
 7
97
19
34
80
51
47

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 58 73 36
Nữ  4 83 42 05
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Hãy phân biệt trắng đen rõ ràng.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Chớ nên tham lãm, chiếm đoạt của người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Nên đánh giá đúng các đối tượng xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Dễ vướng phải tranh chấp với người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Hãy học cách lắng nghe người khác.
 

7. Con số may mắn hôm nay 25/3/2022 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 41 22 38
Nữ   5 73 19 86

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 51 34 67
Nữ   8 80 46 15

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 27 79 93
Nữ  2 13 83 42

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 94 06 74
Nữ   5 38 65 21

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
77
62
15
35
57
80
Nữ 2
 8 
15
44
57
71
96
32
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Công việc gặp phải nhiều cản trở.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Cẩn thận kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy luôn kiểm chứng thông tin trước khi làm việc.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nên hỏi sự giúp đỡ của người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Gia đình cho bạn sức mạnh để vượt qua khó khăn.
 

8. Số cát lành cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 73 14 50
Nữ  6 28 93 49

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 81 35 63
Nữ  9 92 20 75

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 13 48 89
Nữ  3 37 73 25

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 64 05 40
Nữ  6 21 81 37

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
70
95
23
36
48
71
Nữ  3
9
39
51
90
12
24
65
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tự tin thái quá, dễ vướng rắc rối.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hãy khiêm tốn hơn và học hỏi mọi người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Không nên huênh hoang, khoác lác trước mặt người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy lắng nghe quan điểm của người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Hãy suy nghĩ cho người khác trước khi làm việc gì đó.
Xem ngay:

9. Số phát lộc cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 83 20 37
Nữ  7 75 49 91

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 10 34 68
Nữ  1 44 85 73

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 29 91 50
Nữ  4 69 04 83

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 52 33 45
Nữ  7 96 24 61

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
15
73
57
48
89
32
Nữ  4
1
26
67
97
30
51
43
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Khẳng định được vị thế, giá trị của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nhận được tiền lời lãi nhờ các khoản đầu tư.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy tiếp tục tìm ra mục tiêu phấn đấu cho mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Đừng vội ngủ quên trên chiến thắng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Quyết đoán hơn khi đưa ra các quyết định.
 

10. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 05 28 83
Nữ  8 34 49 75

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 73 14 46
Nữ  69 98 34

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  81 02 23
Nữ 5 19 75 54

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 46 60 98
Nữ 8 34 59 71

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
80
75
32
19
47
64
Nữ  5
2
29
60
95
72
51
39

Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Dậu:
 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Hãy trân trọng những cơ hội đến với mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nhận được sự yêu mến của mọi người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Quan hệ với các thành viên trong nhà hòa hợp.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Nhận ra ai là người mình nên trân trọng.
 

11. Số may mắn cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 73 55 03
Nữ  6 28 81 36

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 39 95 42
Nữ  9 61 27 55

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 12 76 90
Nữ  3 84 37 81

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 47 13 62
Nữ 6 92 55 25

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
34
86
41
62
10
56
Nữ 6
3
74
53
29
38
91
45
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Không nên hành xử một cách nóng nảy.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Cẩn thận kẻ tiểu nhân luôn tìm cơ hội hãm hại.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của bản thân.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Nên nhìn nhận, sửa đổi khuyết điểm của mình.
Đừng bỏ lỡ: 

12. Con số may mắn hôm nay 25/3/2022 cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 43 18 95
Nữ  1 62 27 73

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 51 88 24
Nữ  1 09 97 63

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 74 41 10
Nữ 4 27 53 38

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 89 70 05
Nữ 7 51 33 48

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
94
62
45
27
59
75
Nữ  7
4
14
30
68
52
87
21
Câu quyết tử vi hôm nay 25/3/2022 tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Phát huy được những ưu điểm của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nên giấu những chuyện khó chịu ở trong lòng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không nên vội vàng thỏa mãn với thành công.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy tâm sự với nửa ấy những điều khiến bạn trăn trở.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy cân bằng cuộc sống và công việc.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 25/3/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 26/3/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời