Con số may mắn hôm nay 28/1/2022 theo tuổi: Chọn số may mắn giúp bạn dễ ĐÓN LỘC

 

Con số may mắn hôm nay 28/1/2022
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 28/1/2022 theo tuổi

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

94

22 05

Nữ

8

35

57 76

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

43

18 89

Nữ

2

65

33 15

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

57
24

68
80
92
37

Nữ

8
5

74
19

45
95
20
56

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

63

38 44

Nữ

2 05 16 78

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

35

76 52
Nữ 5 24 47 89

Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Có cơ hội phát tài ngay trong ngày hôm nay
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Các thành viên trong nhà không nên mâu thuẫn với nhau
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Nên dành thời gian nói chuyện với người thân nhiều hơn
 

2. Con số may mắn hôm nay 28/1/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

62 14 77

Nữ

9

05 25 56

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

74 48 86

Nữ

3 53 37 12

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
28
10
89
55
91
35

Nữ

9
6

68
33
61
79
08
12

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

89 02 24

Nữ

3 76 55 35

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

41 39 83

Nữ

6

21 87 52
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nhận được sự đánh giá cao của cấp trên
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Có cách giải quyết vấn đề chính xác
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy đặt ra những mục tiêu phấn đấu cao hơn nữa
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn: 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 24 78 92
Nữ  7 05 14 48

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 83 21 57
Nữ   1 92 37 74

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 41 84 02
Nữ   4 17 96 63

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
57
81
65
03
21
48
Nữ 1
7
45
96
53
27
18
86

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 25 91 32
Nữ  4 59 74 48
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Cẩn thận những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hết sức cẩn thận khi bắt tay làm việc
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Chú ý đến các mối quan hệ xã hội
 

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 90 34 75
Nữ  8 51 17 40

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 24 67 82
Nữ 2 78 01 37

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
82
15
24
47
59
94
Nữ 8
5
43
65
31
57
27
04

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 27 79 86
Nữ  2 52 41 15

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 61 28 70
Nữ  5 14 81 23
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Mối quan hệ vợ chồng hòa hợp
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Có thái độ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nhận được sự quan tâm của người khác
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Có cơ hội phát tài một cách bất ngờ
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Nên có cách chi tiêu hợp lý
 

5. Số phát lộc cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 59 74 12
Nữ  6 83 30 28

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 93 21 46
Nữ  9 67 55 03

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 21 49 98
Nữ  3 01 18 87

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
36
40
61
24
74
56
Nữ 9
6
62
71
08
49
37
29

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 55 14 48
Nữ 3 83 36 69
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc tiến triển vô cùng suôn sẻ
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Tìm ra hướng đi cho những công việc
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Có cơ hội được cấp trên cất nhắc
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Đừng vội hài lòng với thực tại
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo
Xem thêm:

6. Con số may mắn hôm nay 28/1/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 12 74 56
Nữ  7 68 33 81

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 27 90 49
Nữ  1 73 15 34

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 81 63 07
Nữ 4 34 47 91

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
46
97
05
83
12
39
Nữ   1
 7
62
29
17
91
52
74

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 81 33 49
Nữ  4 07 75 28
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Các thành viên trong gia đình quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Biết quan tâm đến cảm nhận của người khác
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Thường xuyên trao đổi, trò chuyện với nửa kia
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
 

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 92 26 63
Nữ   5 37 81 14

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 46 57 79
Nữ   8 68 14 25

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 72 30 89
Nữ  2 53 61 07

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 15 77 94
Nữ   5 29 05 35

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
84
37
40
91
12
54
Nữ 2
 8 
49
71
12
53
67
29
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tìm ra hướng đi mới phù hợp với bản thân
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Chú ý giữ gìn sức khỏe, không lao động quá sức
Xem thêm:

8. Số đại phát cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 91 32 57
Nữ  6 76 24 83

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 35 19 76
Nữ  9 46 83 20

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 18 77 39
Nữ  3 85 05 49

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 57 61 97
Nữ  6 02 18 39

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
64
94
25
43
59
06
Nữ  3
9
28
37
89
97
61
40
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Nhận được sự đánh giá cao của mọi người
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Thu về những kết quả tích cực
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Các thành viên trong gia đình quan tâm, giúp đỡ nhau
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Tận hưởng những giây phút vui vẻ bên gia đình
 

9. Số may mắn cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 51 82 18
Nữ  7 36 62 77

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 91 43 24
Nữ  1 75 17 86

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 24 59 61
Nữ  4 08 77 38

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 57 92 41
Nữ  7 85 03 73

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
44
10
22
38
95
67
Nữ  4
1
85
94
15
47
39
50

Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Khẳng định được vị thế của bản thân
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nhận được sự khen ngợi của cấp trên
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy mở lòng hơn với những người tốt với mình
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Bạn chưa muốn dành thời gian cho người khác
 

10. Con số may mắn hôm nay 28/1/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 06 18 67
Nữ  8 88 25 54

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 37 79 42
Nữ  26 91 80

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  57 41 73
Nữ 5 19 88 20

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 78 05 39
Nữ 8 98 14 57

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
12
25
56
67
90
74
Nữ  5
2
48
50
38
22
87
31
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Nên chú ý hơn đến các mối quan hệ xã giao của mình
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Không nên chủ động mâu thuẫn với người khác
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Công việc tiến triển khó khăn, không ai chịu nhường ai
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Quan tâm hơn đến nửa kia của mình
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy chú ý đến bầu không khí trong gia đình
Tìm hiểu thêm:

11. Số cát lành cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 96 44 13
Nữ  6 38 85 29

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 74 14 56
Nữ  9 60 37 89

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 51 79 42
Nữ  3 22 94 03

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 17 35 77
Nữ 6 83 46 60

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
49
56
05
67
15
98
Nữ 6
3
23
11
84
74
54
40
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Các thành viên trong gia đình luôn quan tâm đến nhau
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Khiến nhiều người xung quanh phải nể phục
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Được cất nhắc thăng chức, tăng lương hoặc thưởng nóng
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy cởi mở với những người khác giới
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 77 90 15
Nữ  1 63 24 38

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 41 18 85
Nữ  1 23 37 92

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 86 63 04
Nữ 4 37 89 77

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 50 18 25
Nữ 7 94 46 63

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
14
42
59
27
85
34
Nữ  7
4
68
53
97
39
45
98
Câu quyết tử vi hôm nay 28/1/2022 tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Công việc tiến triển không được thuận lợi
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Chớ nên nóng nảy kẻo phạm phải sai lầm
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Học cách thỏa hiệp với mọi người xung quanh
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nhận được sự quan tâm của người nhà
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Đừng giấu những khó khăn, bế tắc trong lòng
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 28/1/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 29/1/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời