Con số may mắn hôm nay 29/4/2022 theo năm sinh: Chọn số đẹp giúp bạn dễ TRÚNG NGAY

 

Tý quyết tâm, Thân hạnh phúc

 

Con số may mắn hôm nay 29/4/2022
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 29/4/2022 theo năm sinh

1. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

60

47 38

Nữ

8

21

85 77

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

59

12 90

Nữ

2

07

98 49

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

94
36

08
69
25
58

Nữ

8
5

88
45

24
76
01
83

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

19

50 64

Nữ

2 71 32 18

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

53

87 70
Nữ 5 96 40 35

Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Tý có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hãy lắng nghe mọi người nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy dùng lý trí để phân tích vấn đề.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Hãy quan sát vấn đề trên nhiều góc độ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Sắp xếp công việc để thực hiện phù hợp.
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn: 

2. Số đại phát cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

24 86 57

Nữ

9

78 04 95

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

40 63 08

Nữ

3 11 29 76

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
96
35
47
50
10
49

Nữ

9
6

67
09
13
74
85
33

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

80 38 64

Nữ

3 55 91 20

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

18 69 88

Nữ

6

92 05 70

Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Sửu có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Tìm ra hướng đi mới trong công việc
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Truyền động lực cho mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nên đòi hỏi quyền lợi của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Mối quan hệ với người nhà trở nên lạnh nhạt.
 

3. Con số may mắn hôm nay 29/4/2022 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 90 47 25
Nữ  7 38 85 57

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 77 14 06
Nữ   1 21 98 49

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 56 30 84
Nữ   4 03 79 35

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
88
45
27
08
67
11
Nữ 1
7
60
19
54
66
78
92

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 76 40 23
Nữ  4 53 87 09
Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Dần có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhận được khoản tiền công hậu hĩnh.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hãy tin tưởng vào điểm mạnh của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Mở rộng các lĩnh vực hợp tác làm ăn.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Công sức được trả công xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai.
 

4. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 15 67 94
Nữ  8 79 01 47

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 38 89 09
Nữ 2 96 18 55

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
20
57
77
46
86
12
Nữ 8
5
84
03
30
95
69
37

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 48 24 70
Nữ  2 60 58 25

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 35 76 44
Nữ  5 59 10 87
Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Mão có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Công việc khó có thể tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hãy xem xét các tác động xung quanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nên kiểm điểm lại bản thân mình.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Các thành viên trong gia đình yêu thương và quan tâm nhau
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy san sẻ gánh nặng với người thân.
Bạn có biết:

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 54 37 08
Nữ  6 26 99 45

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 75 04 87
Nữ  9 19 82 36

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 68 25 94
Nữ  3 07 76 28

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
96
33
14
69
67
10
Nữ 9
6
84
42
47
58
59
74

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 29 90 38
Nữ 3 78 06 49
Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Thìn có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Gặp được người đồng chí hướng.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Các dự án phát triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Thích hợp mở rộng quy mô làm ăn.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Chưa thực sự chắc chắn với tình cảm của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy dành cho người quan tâm đến mình cơ hội.
 

6. Số phát lộc cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 40 89 03
Nữ  7 69 23 77

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 33 96 19
Nữ  1 70 05 58

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 18 47 95
Nữ 4 94 11 42

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
07
53
78
39
86
20
Nữ   1
 7
26
80
60
57
38
64

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 65 46 79
Nữ  4 17 95 50

Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Tị có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Túi tiền rủng rỉnh, không lo chi tiêu.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Lợi nhuận đổ ào ào về túi.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Tìm ra hướng phát triển phù hợp.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Nên có cách chi tiêu hợp lý.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Có cơ hội phát tài nhờ may mắn.
 

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 01 44 97
Nữ   5 73 62 21

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 18 84 46
Nữ   8 62 29 57

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 36 11 88
Nữ  2 95 52 05

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 47 78 36
Nữ   5 55 91 64

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
17
85
38
60
51
27
Nữ 2
 8 
27
61
14
59
36
91
Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Ngọ có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nên giữ mình tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Chớ nên hành xử nóng nảy, bốc đồng.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy kiểm chứng thông tin trước khi quyết định.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Dễ vướng vào những rắc rối khó lường.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Chưa biết cách thể hiện tình cảm.
Đọc ngay:

8. Con số may mắn hôm nay 29/4/2022 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 41 78 36
Nữ  6 62 29 97

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 33 45 58
Nữ  9 82 16 67

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 71 30 08
Nữ  3 26 68 84

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 15 55 49
Nữ  6 98 06 62

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
57
42
84
15
31
94
Nữ  3
9
32
02
27
47
66
77
Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Mùi có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Cẩn thận kẻ tiểu nhân giở trò hãm hại.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Không nên nghe theo lời xúi giục.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Cẩn thận trước cả những người thân thiết.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Quan hệ với người nhà không như mong muốn.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Chớ nên hành xử một cách vô lý.
 

9. Số cát lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 25 77 83
Nữ  7 34 41 16

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 68 92 24
Nữ  1 49 03 35

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 51 10 78
Nữ  4 07 86 46

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 93 32 14
Nữ  7 74 64 23

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
34
21
56
18
60
96
Nữ  4
1
55
16
24
39
43
84
Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Thân có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Trân trọng và yêu thương gia đình mình.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Đưa ra những quyết định đúng đắn trong sự nghiệp.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tin tưởng vào bản thân và cố gắng hơn nữa.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nhận ra ai là người trân trọng mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hãy tính đến những chuyện xa xôi hơn.
 

10. Con số may mắn hôm nay 29/4/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 33 92 21
Nữ  8 17 73 44

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 58 82 06
Nữ  67 21 75

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  42 10 38
Nữ 5 93 55 67

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 32 48 81
Nữ 8 16 65 53

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
63
40
37
15
93
28
Nữ  5
2
27
81
55
46
16
63
Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Dậu có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Cẩn thận khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy học hỏi kinh nghiệm của người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nên xuất phát theo các hướng hoàng đạo.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của.
Có thể bạn quan tâm: 

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 91 20 35
Nữ  6 74 46 82

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 11 65 52
Nữ  9 23 78 41

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 86 53 08
Nữ  3 39 92 21

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 45 01 14
Nữ 6 59 86 78

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
90
31
24
57
43
60
Nữ 6
3
67
29
91
44
52
16
Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Tuất có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Không nên nóng nảy mâu thuẫn với người có chức quyền.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Dễ vướng phải chuyện thị phi.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Nên lắng nghe tiếng nói trái tim mình
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy cân bằng sự nghiệp với cuộc sống
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy tập trung vào nhiệm vụ để chứng tỏ bản thân
 

12. Số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 87 24 41
Nữ  1 10 39 76

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 64 51 05
Nữ  1 26 72 16

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 93 62 36
Nữ 4 55 07 86

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 30 21 98
Nữ 7 05 16 64

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
43
29
37
90
52
77
Nữ 7
4
18
67
87
22
36
07
Tử vi hôm nay 29/4/2022 tuổi Hợi có điểm gì cần lưu ý: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Có cơ hội khẳng định bản thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Tìm ra hướng đi chính xác cho mình.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Ghi điểm trong mắt người tuyển dụng.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân.
 
 

 * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 29/4/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 30/4/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời