Con số may mắn hôm nay 4/4/2021 theo năm sinh: Đầy đủ 60 tuổi hoa giáp

 

Con số may mắn hôm nay 4/4/2021
Con số may mắn hôm nay, số đẹp ngày 4/4/2021 theo năm sinh

1. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

12

51 88

Nữ

8

64

23 95

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

81

37 61

Nữ

2

25

49 72

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

05
45

11
82
34
57

Nữ

8
5

77
10

03
68
46
20

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

27

92 70

Nữ

2 38 75 19

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

97

42 57

Nữ

5

61

33 08

Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Tý: 
 
Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Nhận được tiền lương từ nghề tay trái
 
Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Có thể phát tài nhờ các trò may rủi
 
Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Cố gắng làm giàu nhờ công sức của chính mình
 
Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Khăng khăng làm theo ý mình, dễ vướng rắc rối
 
Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau
 
Có thể bạn chưa biết: 

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

62 34 51

Nữ

9

02 49 96

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Na

3

14 55 26

Nữ

3 75 03 61

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
89
29
93
77
42
15

Nữ

9
6

90
34
17
51
86
20

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

49 81 33

Nữ

3 17 61 56

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

79 14 44

Nữ

6

25 98 67
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Sửu: 
 
Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Chuẩn bị tinh thần đối mặt với các tình huống xấu
 
Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Bạn bè, người thân thiết trở mặt với nhau
 
Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Không nên nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu
 
Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra quyết định
 
Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Tin tưởng vào nửa kia của mình
 

3. Con số may mắn hôm nay 4/4/2021 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 47 81 18
Nữ  7 70 24 54

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 12 65 93
Nữ   1 84 44 05

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 52 19 73
Nữ   4 64 90 27

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
26
95
77
51
12
33
Nữ 1
7
40
52
13
21
89
67

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 81 69 93
Nữ  4 22 08 51
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Dần: 
 
Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Gánh vác nhiều công việc nặng nhọc
 
Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Không nhận được sự giúp đỡ của người khác
 
Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Không nên làm việc một cách nhanh chóng và cẩu thả
 
Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Có cái nhìn lạc quan về tương lai, đừng bỏ cuộc khi gặp khó khăn
 
Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Không nên ngại khó khăn, gian khổ
 
Đọc thêm: 

4. Con số may mắn tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 05 66 14
Nữ  8 38 72 49

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam   4 91 25 52
Nữ   2 71 88 26

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
13
52
97
01
75
31
Nữ 8
5
87
25
37
53
97
05

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 46 61 81
Nữ  2 34 78 56

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 19 96 21
Nữ  5 67 30 42
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Mão: 
 
Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Các thành viên trong gia đình hòa hợp, quan tâm đến nhau
 
Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Nửa kia thấu hiểu và tâm lý, vợ chồng đồng lòng
 
Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Biết trân trọng tình cảm mà mình đang có
 
Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Dễ vướng vào mâu thuẫn, bất đồng với cấp trên
 
Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Khăng khăng theo ý mình, bỏ ngoài tai lời người khác
 

5. Con số may mắn hôm nay 4/4/2021 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 77 34 96
Nữ  6 03 57 81

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 84 40 23
Nữ  9 18 76 62

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 27 88 05
Nữ  3 59 93 45

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
36
95
50
25
14
78
Nữ 9
6
60
51
14
72
36
23

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 49 91 80
Nữ 3 23 37 53
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Thìn: 
 
Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Không chịu tiếp thu ý kiến của người khác
 
Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Hãy thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề
 
Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Cứng đầu, bất chấp đúng sai bảo vệ quan điểm
 
Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến
 
Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Sắp xếp công việc để tiến hành cho hợp lý
 
Bạn có biết: 

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 64 11 38
Nữ  7 52 79 92

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 15 83 44
Nữ  1 05 28 53

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 81 40 17
Nữ 4 76 36 64

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
23
41
95
63
37
04
Nữ   1
 7
96
30
13
08
27
83

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 73 45 18
Nữ  4 21 58 94
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Tị: 
 
Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Thể hiện được điểm mạnh của mình
 
Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Không nên dễ dàng bằng lòng với thực tại
 
Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng
 
Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy cư xử một cách lý trí hơn
 
Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Không nên nóng nảy khi gặp chuyện không hài lòng
 

7. Số cát lành cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 35 51 88
Nữ   5 92 26 41

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam  7 67 75 22
Nữ   8 10 37 96

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 25 81 50
Nữ  2 77 41 06

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 32 18 67
Nữ   5 44 23 57

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
86
24
63
55
12
37
Nữ 2
 8 
92
02
16
39
83
72
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Ngọ: 
 
Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Thực hiện mọi việc theo đúng kế hoạch
 
Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh
 
Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác
 
Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Công việc phát triển thuận lợi, có cơ hội gặp gỡ quý nhân
 
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Làm việc hết mình sẽ thu được kết quả xứng đáng
 

8. Con số may mắn trong ngày 4/4/2021 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 78 45 95
Nữ  6 33 18 26

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 82 37 75
Nữ  9 50 93 41

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 23 62 13
Nữ  3 07 85 53

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 31 48 87
Nữ  6 69 91 20

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
45
10
52
27
64
70
Nữ  3
9
28
98
84
04
13
46
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Mùi: 
 
Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới
 
Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Có cơ hội tìm được nửa kia, quan sát kỹ trước khi quyết định
 
Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nhận được kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra
 
Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy tự tin bắt tay thực hiện kế hoạch
 
Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Vợ chồng đồng lòng khắc phục khó khăn 
 
Xem ngay: 

9. Số đẹp cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 97 51 06
Nữ  7 13 42 34

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 25 76 60
Nữ  1 47 80 15

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam  2 51 95 73
Nữ  4 60 27 40

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 04 16 88
Nữ  7 84 33 15

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
23
91
77
46
52
67
Nữ  4
1
78
52
05
37
20
98
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Thân: 
 
Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, dễ tiếp thu điều mới mẻ
 
Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Công việc tiến triển thuận lợi
 
Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại đến bản thân
 
Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp chuyện xui xẻo
 
Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Vợ chồng dễ mâu thuẫn, khắc khẩu
 

10. Con số may mắn hôm nay 4/4/2021 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 51 22 64
Nữ  8 32 08 82

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 17 76 53
Nữ  29 95 05

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  67 41 15
Nữ  5 89 52 26

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 97 10 37
Nữ 8 40 68 77

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
03
26
32
89
42
90
Nữ  5
2
17
38
55
41
82
65
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Dậu: 
 
Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa tập thể đi tới thành công
 
Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Chinh phục được lòng tin của mọi người
 
Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Chú ý cách sử dụng từ ngữ, không nên tổn thương người nghe
 
Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Người nhà chưa thực sự thấu hiểu, quan hệ đôi bên không hòa thuận
 
Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Tìm cách hóa giải những bất mãn trong lòng
 

11. Số cát lành cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 78 66 01
Nữ  6 23 37 48

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam 6 82 59 93
Nữ  9 14 77 23

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 96 45 53
Nữ  3 61 28 89

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 52 63 94
Nữ 6 07 88 13

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
38
64
12
50
74
23
Nữ 6
3
94
21
44
39
50
69
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Tuất: 
 
Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước
 
Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Là người vợ, người chồng có trách nhiệm
 
Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Quan tâm, chăm lo đến các thành viên trong gia đình
 
Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp
 
Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy cẩn trọng trong cách nói năng, hành xử
 
Có thể bạn chưa biết: 

12. Con số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 37 90 14
Nữ  1 64 23 78

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 92 86 42
Nữ  1 16 63 04

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 57 73 29
Nữ 4 85 16 37

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 01 45 59
Nữ 7 70 23 87

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
61
36
67
95
42
14
Nữ  7
4
56
14
32
84
98
25
Câu quyết tử vi hôm nay 4/4/2021 cho người tuổi Hợi: 
 
Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Thích thể hiện quan điểm của bản thân
 
Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Chú ý hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp
 
Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không nên ôm đồm quá nhiều việc
 
Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Không nên giấu mọi chuyện trong lòng
 
Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Thành công không đến một cách nhanh chóng
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 4/4/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn cho từng tuổi 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 5/4/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Tác giả:

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời