Con số may mắn hôm nay 6/5/2022 theo tuổi của bạn: Tìm số may mắn giúp bạn dễ PHÁT TÀI NHANH

: Thìn thị phi, Hợi thuận lợi

 

Con số may mắn hôm nay 6/5/2022
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 6/5/2022 theo tuổi của bạn

1. Con số may mắn hôm nay 6/5/2022 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

15

66 92

Nữ

8

77

38 16

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

48

80 55

Nữ

2

90

29 07

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

06
54

75
10
82
69

Nữ

8
5

89
31

58
95
23
40

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

65

03 74

Nữ

2 28 46 39

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

96

67 18
Nữ 5 44 20 87

Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Công việc liên tiếp gặp phải vướng mắc.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nên đánh giá tình hình kĩ càng hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Tự rút ra những bài học cho mình.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Ít nhận được thiện cảm từ người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy thay đổi tật xấu của mình.
Bạn có biết: 

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

60 05 87

Nữ

9

27 78 39

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

88 36 04

Nữ

3 14 99 63

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
35
76
50
17
18
59

Nữ

9
6

09
53
84
26
47
94

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

98 49 20

Nữ

3 45 68 79

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

67 11 54

Nữ

6

80 75 33
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nên giữ bình tĩnh, chớ hành động nóng nảy.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Ý thức và thay đổi lỗi sai của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Không nên cứng đầu cứng cổ.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Chú ý hơn đến vấn đề lắng nghe mọi người.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Không nên ép buộc người khác làm việc theo ý mình.
 

3. Số phát lộc cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 26 89 41
Nữ  7 58 37 15

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 19 96 68
Nữ   1 70 24 07

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 44 78 52
Nữ   4 91 51 29

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
35
87
69
13
76
95
Nữ 1
7
08
66
46
04
33
81

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 90 59 10
Nữ  4 47 85 79
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Tìm ra định hướng phù hợp với bản thân.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Không quan tâm đến lời bàn tán của người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Khẳng định được vị trí của mình trong tập thể.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Đoàn kết sẽ giúp bạn vươn tới thành công.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy trân trọng gia đình của mình.
Đọc thêm:

4. Con số may mắn hôm nay 6/5/2022 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 92 35 06
Nữ  8 47 86 63

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 13 55 98
Nữ 2 60 43 19

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
25
78
90
16
41
87
Nữ 8
5
09
54
67
20
38
76

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 30 79 24
Nữ  2 85 08 59

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 69 82 77
Nữ  5 48 95 02
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Nhận được những khoản tiền lời lãi.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Tranh thủ xây dựng quan hệ với mọi người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nhận được sự nâng đỡ của cấp trên.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.
 

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 30 95 47
Nữ  6 85 14 63

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 27 57 09
Nữ  9 69 36 78

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 44 82 11
Nữ  3 18 79 54

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
73
56
22
67
96
20
Nữ 9
6
97
05
08
46
83
39

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 88 59 07
Nữ 3 49 35 60
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Sẵn sàng bắt tay vào công việc đã được lên kế hoạch.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Sự cố gắng được mọi người đánh giá cao.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Gặt hái được những kết quả đáng mừng.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Không nên gạt bỏ ý kiến của người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy học cách lắng nghe và rút kinh nghiệm.
 

6. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 83 46 35
Nữ  7 37 70 56

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 64 17 79
Nữ  1 29 88 14

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 78 05 67
Nữ 4 02 69 48

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
57
40
24
96
85
01
Nữ   1
 7
11
98
50
34
93
27

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 76 82 44
Nữ  4 55 97 18
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Nhanh chóng nắm bắt cơ hội để gặt hái thành công.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Vợ chồng quan tâm, thấu hiểu nhau.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Gia đình là động lực để bạn tiến lên.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Gặp được người tâm đầu ý hợp.
Đừng bỏ lỡ: 

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 40 78 26
Nữ   5 92 07 45

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 18 80 62
Nữ   8 65 22 08

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 37 59 91
Nữ  2 89 15 54

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 03 98 39
Nữ   5 56 32 87

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
28
75
67
49
72
14
Nữ 2
 8 
46
10
85
77
68
53

Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Chinh phục được mục tiêu đã đề ra.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Không ngại đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy chân thành bày tỏ cảm xúc của mình.
 

8. Số may mắn cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 78 13 66
Nữ  6 26 65 57

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 92 35 09
Nữ  9 47 79 82

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 86 07 20
Nữ  3 04 46 98

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 38 99 45
Nữ  6 64 27 73

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
19
51
58
84
37
10
Nữ  3
9
96
48
69
76
53
25
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Dễ vướng phải mâu thuẫn với người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Cần kiểm điểm lại cách cư xử của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy từ bỏ những suy nghĩ cố chấp của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Không nên tìm cách làm giàu bất chấp.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Hãy thử quan sát vấn đề dưới góc độ khác.
 

9. Số đại phát cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 08 87 95
Nữ  7 55 31 28

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 74 45 50
Nữ  1 18 59 77

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 90 17 36
Nữ  4 26 60 83

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 67 04 41
Nữ  7 49 97 03

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
86
30
25
72
69
15
Nữ  4
1
78
14
44
68
20
96
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Quan hệ vợ chồng thắm thiết.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Gia đình khiến bạn trở nên trách nhiệm hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Quan tâm hơn tới sức khỏe của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hãy chủ động liên lạc với người mình yêu mến.
Có thể bạn quan tâm: 

10. Con số may mắn trong ngày 6/5/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 50 36 87
Nữ  8 28 84 15

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 70 05 46
Nữ  33 67 99

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  92 29 03
Nữ 5 47 13 78

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 09 56 27
Nữ 8 86 44 53

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
62
18
97
71
35
69
Nữ  5
2
57
95
06
38
88
40
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Khẳng định được vị thế của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Hãy cân bằng cuộc sống và công việc.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Có người đang dành tình cảm cho bạn.
 

11. Số cát lành cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 13 74 99
Nữ  6 69 05 57

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 37 90 06
Nữ  9 88 12 45

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 20 58 83
Nữ  3 94 33 28

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 42 87 66
Nữ 6 76 49 17

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
08
55
65
26
70
39
Nữ 6
3
97
36
78
40
04
89
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Chịu nhiều áp lực do công việc mang lại.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Cần chú ý kẻ tiểu nhân tiếp cận.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Chớ nên nghĩ đến việc bỏ cuộc.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Đừng nên tin người quá dễ dàng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp.
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 61 34 47
Nữ  1 18 86 60

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 70 45 06
Nữ  1 25 69 94

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 88 27 15
Nữ 4 05 78 89

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 57 12 38
Nữ 7 98 54 23

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
36
40
99
08
50
77
Nữ 7
4
79
68
43
85
95
30
Câu quyết tử vi hôm nay 6/5/2022 của người tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Khẳng định được điểm mạnh của mình trong công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Dễ mâu thuẫn, bất đồng với nửa kia.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy trò chuyện để tránh những hiểu lầm.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Tin tưởng vào bản thân và phát huy thế mạnh.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 6/5/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 7/5/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời