Con số may mắn hôm nay 7/1/2022 theo năm sinh: Chọn số PHÁT LỘC cho bạn

 

Con số may mắn hôm nay 7/1/2022
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 7/1/2022 theo năm sinh

1. Con số may mắn hôm nay 7/1/2022 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

80

22 37

Nữ

8

71

63 41

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

05

47 79

Nữ

2

92

58 81

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

13
48

09
81
23
55

Nữ

8
5

27
58

71
92
88
04

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

96

21 65

Nữ

2 37 82 14

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

48

55 39
Nữ 5 61 13 78
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Cố gắng chinh phục mục tiêu đã đề ra
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong hôm nay
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Tìm ra hướng đi đúng đắn trong tương lai
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Nhận được sự cổ vũ của người thân
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn: 

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

06 77 82

Nữ

9

24 43 39

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

95 51 22

Nữ

3 19 84 43

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
36
85
61
20
18
57

Nữ

9
6

71
24
33
41
90
62

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

15 57 75

Nữ

3 60 94 02

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

34 67 81

Nữ

6

44 25 16
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Mọi việc tiến triển thuận lợi đúng kế hoạch
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Hãy mở lòng đón nhận sự quan tâm của người khác
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình
 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 21 48 73
Nữ  7 36 81 59

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 98 24 41
Nữ   1 15 62 38

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 86 51 94
Nữ   4 43 36 01

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
25
81
98
15
62
57
Nữ 1
7
74
08
43
85
11
36

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 62 37 84
Nữ   4 42 21 96
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Làm việc vất vả mà không được giúp đỡ
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Không nên dành nhiều thời gian than thân trách phận
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cần xem xét, đánh giá lại bản thân mình
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Quan hệ với gia đình không được hòa hợp
Xem ngay:

4. Con số may mắn trong ngày 7/1/2022 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 40 05 38
Nữ  8 61 77 82

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 25 59 43
Nữ 2 37 92 06

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
88
93
21
40
57
15
Nữ 8
5
06
40
37
15
77
95

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 78 63 31
Nữ  2 16 54 43

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 59 92 28
Nữ  5 83 31 61
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Cẩn trọng với những đối tượng tiếp cận mình
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không nên từ chối người khác một cách phũ phàng
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Hạn chế làm các công việc trọng đại
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Đừng nên làm tổn thương người khác
 

5. Số đại phát cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 53 30 18
Nữ  6 26 67 72

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 44 17 89
Nữ  9 92 24 05

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 13 45 57
Nữ  3 70 81 94

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
64
83
04
34
13
45
Nữ 9
6
39
47
71
93
62
10

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 94 42 23
Nữ 3 15 58 82
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc tiến triển thuận lợi
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nhận được sự cổ vũ, ủng hộ của mọi người xung quanh
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nên trao đổi với mọi người thường xuyên hơn
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Tích cực lắng nghe để tìm ra gợi ý hữu ích
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nửa kia chính là động lực để bạn cố gắng
 

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 93 50 13
Nữ  7 36 62 44

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 10 25 58
Nữ  1 83 37 71

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 56 49 90
Nữ 4 27 81 32

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
60
83
10
54
28
41
Nữ   1
 7
77
61
29
36
85
50

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 25 97 70
Nữ  4 49 82 63
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhận được sự yêu mến của mọi người
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Mở lối đi riêng, đem về nhiều lợi nhuận
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Hãy mạnh dạn nhận những nhiệm vụ khó khăn
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy cân bằng cuộc sống và sự nghiệp
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Không nên lạnh nhạt với gia đình với gia đình
 

7. Con số may mắn hôm nay 7/1/2022 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 98 04 51
Nữ   5 13 48 84

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 36 72 62
Nữ   8 28 89 93

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 64 51 31
Nữ  2 45 01 28

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 83 39 77
Nữ   5 51 28 05

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
18
29
49
74
82
50
Nữ 2
 8 
79
49
88
95
24
33
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Chớ nên bắt người khác nghe theo mệnh lệnh của mình
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Có dấu hiệu tích cực trên con đường thăng tiến
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Không nên vội vàng hài lòng với thực tại
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy tiếp tục vươn tới thành tích cao hơn
Có thể bạn quan tâm:

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 12 46 83
Nữ  6 34 55 96

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 62 21 70
Nữ  9 85 36 40

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 95 03 27
Nữ  3 71 88 56

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 24 61 49
Nữ  6 54 18 77

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
63
08
32
25
81
13
Nữ  3
9
77
23
49
51
92
37
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Khẳng định được vị thế của mình trong mọi việc
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Lãnh đạo mọi người vượt qua khó khăn
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nhận được sự tôn trọng của người khác
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Thực hiện công việc đúng đắn, được đánh giá cao
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đừng ngại là người đi tiên phong trong công việc
 

9. Số may mắn cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 28 83 31
Nữ  7 95 52 40

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 17 77 62
Nữ  1 38 41 29

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 72 20 15
Nữ  4 86 39 92

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 45 67 70
Nữ  7 51 19 98

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
02
68
48
25
54
81
Nữ  4
1
33
74
59
61
07
96
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Vướng vào những chuyện tranh cãi
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Chớ nên lo những chuyện bao đồng
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Cân nhắc kĩ trước khi đưa ra quyết định
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chớ nên hành động một cách mù quáng
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Dễ gặp phải rắc rối trong công việc
 

10. Con số may mắn hôm nay 7/1/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 40 36 67
Nữ  8 81 15 59

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 77 62 23
Nữ  18 95 54

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  05 21 78
Nữ 5 96 48 15

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 37 76 88
Nữ 8 10 37 92

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
24
68
51
84
33
41
Nữ  5
2
81
54
33
19
25
65

Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Công việc tiến triển thuận lợi, sẵn sàng học thêm điều mới
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nên bắt tay vào thực hiện công việc như kế hoạch
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Người làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Hãy chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Đừng sợ hãi khi đối diện với khó khăn
Bạn có biết:

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 55 21 47
Nữ  6 90 34 61

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 29 78 12
Nữ  9 47 89 95

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 61 10 38
Nữ  3 04 49 82

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 77 51 60
Nữ 6 16 03 42

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
38
54
95
18
23
76
Nữ 6
3
62
98
24
33
59
46
Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nửa kia chính là điểm tựa vững vàng cho bạn
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy suy nghĩ tích cực hơn về tương lai
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Mở lòng đón nhận tình cảm của người khác
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Được giới thiệu cho những cơ hội hiếm có
 

12. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 08 49 96
Nữ  1 82 55 32

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 27 71 60
Nữ  1 49 92 53

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 72 20 01
Nữ 4 39 61 44

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 15 88 22
Nữ 7 63 31 73

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
41
20
76
93
52
12
Nữ  7
4
95
83
52
36
27
64

Tử vi hôm nay 7/1/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Vướng vào nhiều chuyện phức tạp, rắc rối
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Chú ý kẻ tiểu nhân tiếp cận gây họa
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, hành xử sai trái
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nhận được sự quan tâm của người khác
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy tích cực, chủ động hơn trong chuyện tình cảm
 

 * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 7/1/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 8/1/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời