Con số may mắn hôm nay 9/5/2021 theo tuổi: Tìm SỐ ĐẸP hôm nay cho bạn

Con số may mắn hôm nay 9/5/2021
Con số may mắn hôm nay, số đẹp ngày 9/5/2021 theo tuổi

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

27

64 81

Nữ

8

55

30 19

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

97

42 33

Nữ

2

15

59 70

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

37
28

78
89
11
95

Nữ

8
5

05
48

11
93
26
37

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

81

55 49

Nữ

2 60 26 54

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

13

48 83
Nữ 5 37 61 74
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Tý: 
 
– Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Nên tìm cách không ngừng nâng cấp bản thân
 
– Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Tránh nói trống không với người lớn tuổi
 
– Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đôi khi im lặng mới là giải pháp khôn ngoan nhất
 
– Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Tính toán của bạn có phần sai lệch thực tế
 
– Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Bạn học hỏi được từ những sai lầm của người khác
 
Có thể bạn quan tâm: 

2. Con số may mắn hôm nay 9/5/2021 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

30 49 96

Nữ

9

81 55 21

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

07 68 75

Nữ

3 45 31 51

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
95
69
02
81
36
44

Nữ

9
6

13
50
29
70
81
04

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

95 45 18

Nữ

3 74 61 26

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

34 92 67

Nữ

6

81 14 55

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Sửu: 
 
– Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nên biết chấp nhận một số khiếm khuyết của bản thân
 
– Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Tránh đánh giá chủ quan vấn đề nào đó
 
– Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Có lòng tin vững chắc vào tình yêu hiện tại
 
– Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Đường công danh sự nghiệp đang rộng mở
 
– Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Tiền bạc đầy tay, chẳng lo túng thiếu
 

3. Con số may mắn cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 83 11 36
Nữ  7 57 75 62

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 38 94 54
Nữ   1 40 04 73

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 12 37 88
Nữ   4 07 64 50

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
29
97
81
40
16
03
Nữ 1
7
36
19
75
96
41
64

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 48 52 23
Nữ   4 77 15 94
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Dần: 
 
– Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Chớ nên hằn học vì một điều quá nhỏ nhoi
 
– Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hãy tìm cách mở rộng vốn sống cho mình
  
– Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy tập trung vào công việc của bản thân
 
– Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Những chi tiết nhỏ hôm nay cũng rất quan trọng
 
– Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy lắng nghe để có thể thấu hiểu nửa kia 
 
Tìm hiểu ngay: 

4. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 48 34 77
Nữ  8 05 63 82

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam   4 75 14 01
Nữ   2 28 84 43

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
36
17
59
76
90
22
Nữ 8
5
89
52
91
04
34
19

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 90 24 57
Nữ  2 78 89 62

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 25 61 49
Nữ  5 36 50 10
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Mão: 
  
– Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Một điều nhịn là chín điều lành đấy nhé
 
– Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Tránh những tin đồn thị phi của ai đó
 
– Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Có người hậu thuẫn cho sự nghiệp của bạn
 
– Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Những tính toán của bạn đi đúng hướng
 
– Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Bạn tâm sự, chia sẻ được với người thân
 

5. Con số may mắn hôm nay 9/5/2021 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 83 14 52
Nữ  6 37 78 46

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 65 29 04
Nữ  9 45 86 67

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 71 01 95
Nữ  3 53 36 84

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
06
97
63
51
27
39
Nữ 9
6
46
23
98
17
55
74

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 61 47 90
Nữ 3 16 75 03
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Thìn: 
 
– Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Những tính toán đã không đi đúng hướng bạn cần linh hoạt
 
– Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Hãy thực hiện mọi việc đến cùng, đừng bỏ dở giữa chừng
 
– Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Khó khăn rồi sẽ sớm qua hãy tin vào bản thân
 
– Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Những tin đồn thị phi không đáng để bạn cân nhắc
 
– Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân lúc này.
 

6. Số cát lành cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 03 81 26
Nữ  7 39 92 41

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 75 13 58
Nữ  1 91 26 67

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 81 36 79
Nữ 4 13 60 06

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
44
60
53
19
87
33
Nữ   1
 7
28
51
07
74
15
49

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 88 25 59
Nữ  4 92 47 60
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Tị: 
 
– Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Tránh đưa ra lời nhận xét về ai đó
 
– Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Làm việc gì nhớ làm chỉn chu, tới cùng
 
– Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Tình cảm của bạn dễ được đón nhận
  
– Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Không vui vì cách hành xử thiếu khôn ngoan 
 
– Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nghĩ ngợi làm gì chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe
 
Bạn có biết: 

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 02 81 23
Nữ   5 57 95 42

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 38 69 70
Nữ   8 27 47 06

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 75 12 89
Nữ  2 91 36 51

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 44 08 20
Nữ   5 19 77 36

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
67
23
85
41
92
18
Nữ 2
 8 
86
50
63
14
45
73

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Ngọ: 

 
– Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Sức khỏe dồi dào, không lo ốm bệnh
 
– Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Học hỏi thêm về tiền bạc để tránh những cái bẫy
 
– Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy thành thật với cảm xúc của mình
 
– Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để tĩnh tâm
 
– Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Tìm cách cải thiện cuộc sống hiện tại
 

8. Con số may mắn hôm nay 9/5/2021 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 95 04 72
Nữ  6 33 18 64

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 47 76 91
Nữ  9 02 55 13

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 69 81 40
Nữ  3 27 96 51

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 11 36 67
Nữ  6 78 41 06

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
62
30
51
07
88
16
Nữ  3
9
84
51
26
36
49
97
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Mùi: 
 
– Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Hãy cẩn thận quan sát dòng tiền ra vào trong tháng của bạn
 
– Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Chấp nhận rủi ro một chút lại là điều nên làm
 
– Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nếu bạn tự tin với năng lực của mình thì cứ tiến hành
 
– Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Bạn học hỏi được nhiều từ người thành công
 
– Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Nên học thêm về đầu tư, kinh doanh để gia tăng tài sản
 

9. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 41 67 72
Nữ  7 20 18 38

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 87 95 02
Nữ  1 14 53 68

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 95 20 43
Nữ  4 05 11 51

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 37 88 24
Nữ  7 79 94 40

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
12
64
27
54
89
39
Nữ  4
1
86
50
69
37
75
01
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Thân: 
 
– Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Đừng ngồi đó mà chờ đợi, hãy chủ động hơn nữa
 
– Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Tiền bạc được cải thiện và trở nên dồi dào hơn
 
– Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Cẩn trọng hơn với những cái bẫy tiền bạc
 
– Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Học hỏi mới làm bạn trở nên tự tin và thông thái hơn
 
– Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Đừng đặt cược hết tiền bạc vào những gì bạn không biết
 

10. Con số may mắn trong ngày 9/5/2021 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 38 41 90
Nữ  8 12 82 52

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 57 75 24
Nữ  49 91 60

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  77 04 19
Nữ 5 96 52 43

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 24 65 37
Nữ 8 01 83 70

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
36
55
41
12
89
64
Nữ  5
2
48
74
91
50
21
39
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Dậu: 
 
– Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Tình cảm ngày càng hài hòa, thấu hiểu nhiều hơn
 
– Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Bạn chẳng có lý do gì mà phải làm theo những kẻ ngốc
 
– Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy cân nhắc thêm những lựa chọn đang có để có thêm thông tin
 
– Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Tiền bạc giúp bạn cải thiện cuộc sống rực rỡ hơn
 
– Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Luôn có phần trăm rủi ro dù là nhỏ, hãy cẩn trọng
 
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn: 

11. Con số may mắn cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 43 91 20
Nữ  6 57 62 38

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 20 49 77
Nữ  9 10 34 84

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 67 70 12
Nữ  3 38 81 43

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 74 14 59
Nữ 6 95 63 04

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
50
14
07
45
92
63
Nữ 6
3
68
81
12
36
49
27
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Tuất: 
 
– Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Chắc chắn những điều bạn đang nói chỉ là ý kiến cá nhân
 
– Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Đừng để lộ bất cứ sơ hở nào trước kẻ tiểu nhân
 
– Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy chú ý chăm sóc thể lực của mình một cách khôn ngoan
 
– Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Càng cao ngạo càng dễ rước họa vào thân
 
– Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy nghiêm khắc hơn với con cái của mình
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 19 60 36
Nữ  1 74 51 24

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 37 88 96
Nữ  1 24 12 45

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 68 05 75
Nữ 4 41 25 56

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 89 93 01
Nữ 7 23 49 64

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
50
92
13
57
28
87
Nữ  7
4
36
05
71
88
96
15
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 9/5/2021 của người tuổi Hợi: 
 
– Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Đừng đánh đồng tất cả mọi người như nhau
 
– Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Có những chuyện giúp bạn nhìn nhận ra chân tướng sự việc
 
– Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Bạn biết nhìn xa trông rộng và hiểu tình hình tương lai
 
– Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nếu cứ mãi không có kiến thức bạn sẽ tụt hậu
 
– Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy học cách cải thiện thu nhập của mình
 
Có thể bạn chưa biết: 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 9/5/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn cho từng tuổi 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 10/5/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Tác giả:

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời