Con số may mắn hôm nay 9/5/2022 theo năm sinh của bạn: Chọn số may mắn giúp bạn dễ TRÚNG NGAY

: Tý tranh chấp, Dần vướng mắc

 

Con số may mắn hôm nay 9/5/2022
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 9/5/2022 theo năm sinh của bạn

1. Con số may mắn hôm nay 9/5/2022 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

98

30 15

Nữ

8

45

87 53

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

70

04 29

Nữ

2

19

55 97

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

64
27

46
94
08
41

Nữ

8
5

81
35

10
69
74
88

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

59

25 36

Nữ

2 06 72 63

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

77

58 12
Nữ 5 68 80 26

Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Hạn chế tranh chấp với người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Dễ vướng vào những chuyện thị phi.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy lắng nghe người khác nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Sự hi sinh của bạn không được đánh giá cao.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Dễ chịu tổn thương tình cảm.
Có thể bạn quan tâm: 

2. Số cát lành cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

40 81 27

Nữ

9

77 03 98

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

38 66 05

Nữ

3 91 25 46

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
12
60
56
37
79
13

Nữ

9
6

09
57
72
14
50
88

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

86 49 30

Nữ

3 24 90 67

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

68 52 29

Nữ

6

33 84 70
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Chinh phục được mục tiêu đã đề ra.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Tìm ra động lực để tiếp tục cố gắng.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy sinh hoạt một cách điều độ.
 

3. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 64 35 40
Nữ  7 29 86 13

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 91 44 67
Nữ   1 02 59 96

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 76 27 38
Nữ   4 18 99 05

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
85
39
08
75
53
20
Nữ 1
7
56
47
14
60
87
73

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 98 45 10
Nữ  4 04 89 55
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Dễ vướng phải khúc mắc với người thân.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Không nên giữ những suy nghĩ cố hữu.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Nên suy nghĩ tích cực hơn về tình cảm.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Túi tiền rủng rỉnh, hợp tác thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Bước gần hơn tới mục tiêu đã đề ra.
Tìm hiểu thêm:

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 11 75 94
Nữ  8 98 34 08

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 07 68 56
Nữ 2 49 17 74

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
84
26
50
45
10
36
Nữ 8
5
73
58
06
85
43
29

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 39 90 65
Nữ  2 67 28 80

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 95 61 18
Nữ  5 44 88 09
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Dễ vướng phải rắc rối với người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Chú ý hơn tới cách hành xử của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không nên tìm cách chèn ép người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Hãy giữ quan hệ hòa hảo với mọi người.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Nên nhanh chóng tháo gỡ các vấn đề.
 

5. Số phát lộc cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 35 54 78
Nữ  6 97 22 30

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 46 67 04
Nữ  9 11 90 87

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 72 41 18
Nữ  3 05 86 69

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
59
28
19
75
92
56
Nữ 9
6
64
83
07
36
40
27

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 17 95 79
Nữ 3 49 66 85
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Dễ gặp phải trục trặc trong công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Việc làm ăn phải chịu cạnh tranh kịch liệt.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết rắc rối.
 

6. Con số may mắn hôm nay 9/5/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 10 78 54
Nữ  7 69 03 77

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 33 50 06
Nữ  1 80 17 45

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 27 66 98
Nữ 4 58 39 84

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
04
75
85
24
31
60
Nữ   1
 7
46
92
90
47
28
19

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 37 76 55
Nữ  4 68 89 14
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Đừng đắm chìm trong quá khứ.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Nên có thái độ tích cực hơn với mọi người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Phát tài mà không cần phải cố gắng.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Đừng nên chi tiêu một cách hoang phí.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nhận được sự yêu mến của người khác.
Đừng bỏ lỡ: 

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 23 84 30
Nữ   5 96 32 55

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 44 75 08
Nữ   8 07 58 73

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 65 03 49
Nữ  2 18 97 20

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 89 46 67
Nữ   5 36 60 99

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
50
77
13
29
85
14
Nữ 2
 8 
28
61
76
38
51
90
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Xây dựng quan hệ với đối tác, khách hàng.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nên bắt tay vào thực hiện những việc lớn.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Nhận được sự giúp đỡ của cấp trên.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nửa kia là động lực cố gắng của bạn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Gia đình luôn ủng hộ bạn tiến lên.
 

8. Số cát lành cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 78 05 60
Nữ  6 42 88 29

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 96 24 36
Nữ  9 14 56 97

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 68 19 53
Nữ  3 27 70 86

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 83 67 04
Nữ  6 01 95 77

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
38
59
47
32
13
48
Nữ  3
9
94
10
79
80
20
46
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Không nên tin tưởng người khác thái quá.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Dễ mắc phải những sai lầm không đáng có.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy cẩn thận khi đối diện với tiểu nhân.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Chớ nên đưa ra những quyết định nóng vội.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Cần nắm chắc tình hình thực tế khi làm việc.
 

9. Số đại phát cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 50 36 04
Nữ  7 22 79 56

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 85 07 33
Nữ  1 17 53 68

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 69 26 15
Nữ  4 44 83 70

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 05 47 92
Nữ  7 71 18 46

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
96
38
60
94
25
87
Nữ  4
1
55
24
09
78
98
66

Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nhận được sự kính nể của người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tìm ra cách để khắc phục khó khăn.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy tin tưởng hơn vào quyết định của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác.
Có thể bạn chưa biết:

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 88 13 39
Nữ  8 06 68 85

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 54 37 11
Nữ  20 79 43

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  96 04 67
Nữ 5 35 58 26

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 71 25 98
Nữ 8 48 99 05

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
65
10
46
87
59
76
Nữ  5
2
97
56
14
78
40
32
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nên nhanh chóng chớp thời cơ kí kết hợp đồng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Tin tưởng hơn vào phán đoán của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Vợ chồng dần tháo gỡ được hiểu lầm.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy thành thật trao đổi và thấu hiểu.
 

11. Con số may mắn trong ngày 9/5/2022 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 49 67 28
Nữ  6 26 50 77

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 78 04 56
Nữ  9 12 89 33

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 95 22 64
Nữ  3 34 75 09

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 86 14 98
Nữ 6 07 96 45

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
69
55
30
41
13
88
Nữ 6
3
19
94
84
08
36
79
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Chớ nên lơ là khi làm việc.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Chớ đưa ra những quyết định mù quáng.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Tốn thời gian khắc phục những lỗi sai.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nên lắng nghe người khác nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo.
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 60 07 85
Nữ  1 18 79 43

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 92 20 06
Nữ  1 46 69 57

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 87 15 38
Nữ 4 25 94 61

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 58 37 29
Nữ 7 04 88 76

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
73
39
49
50
10
95
Nữ 7
4
66
28
75
96
48
52
Câu quyết tử vi hôm nay 9/5/2022 của người tuổi Hợi:
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Chủ động bắt tay hoàn thành công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Giữ vững quan điểm của riêng mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nên mở rộng các mối quan hệ với đồng nghiệp.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Đừng tự tách mình ra khỏi tập thể.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Thích làm việc theo ý mình.
Đọc thêm:

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 9/5/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 10/5/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời