Con số may mắn ngày 1/6/2020 theo tuổi của bạn – Đầy đủ 60 tuổi hoa giáp

 

Con so may man ngay 3152020
Con số may mắn hôm nay, ngày 1/6/2020 theo năm sinh

1. Số đẹp trong ngày cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

37

09 15

Nữ

8

34

22 48

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

97

05 16

Nữ

2

87

23 06

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

41
14

57
24
69
60

Nữ

8
5

57
15

19
47
63
92

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

05

17 89

Nữ

2

35

26 83

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

58

94 27

Nữ

5

14

05 74

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Tý:

tuổi Giáp Tý (Kim): Sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn
 
Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Quý nhân trợ giúp khắc phục khó khăn
 
Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đồng nghiệp khâm phục, lãnh đạo đánh giá cao
 
Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nhân duyên với những người khác giới tốt đẹp 
 
Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định
 

2. Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

35 89 12

Nữ

93 06 22

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

18 55 96

Nữ

26 18 53

1949
2009 

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9

97
05
31
37
74
85

Nữ

9
6

97
26
06
95
17
13

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

87 43 58

Nữ

23 56 81

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

32 86 06

Nữ

42 94 07

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra
 
Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Dễ phát tài nhờ công việc tay trái
 
Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Không nên ba hoa, khoác lác về vốn kiến thức của bản thân
 
Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Quan tâm đến gia đình nhiều hơn
 
Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống

Thông tin hữu ích dành cho người tuổi Sửu:

3. Con số may mắn ngày 1/6/2020 tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 3 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 29 17 36
Nữ   7 80 63 25

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5  35 86 05
Nữ   1 26 19 52

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 89 41 67
Nữ   4 06 15 67

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
48
05
27
56
81
17
Nữ 1
7
34
91
50
37
78
46

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 62 05 39
Nữ   4 27 89 05

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không tìm được người phù hợp
 
Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Vợ chồng lạnh nhạt, thiếu quan tâm đến nhau
 
Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cần dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn
 
Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Không nên nóng nảy, gây tổn thương hòa khí với mọi người
 
Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Vướng phải nhiều rắc rối với mọi người xung quanh
 

4. Số cát lành cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7  17 05 62
Nữ   8 45 39 18

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam   4 26 47 83
Nữ   2 61 05 28

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
19
41
64
75
48
19
Nữ  8
5
21
46
30
64
69
97

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 46 18 21
Nữ  2 56 22 05

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 27 95 42
Nữ  5 58 41 18

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hăng hái bắt tay vào công việc
 
Theo , tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Dễ bỏ cuộc giữa chừng nếu gặp khó khăn
 
Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức
 
Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Gia đình hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu nhau
 
Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia

Tuổi Mão có biết:

5. Số may mắn cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 57 63 80
Nữ  6 19 26 57

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  59 11 86
Nữ  12 53 67

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 54 85 14
Nữ  05 24 59

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
31
19
27
37
93
54
Nữ  9
6
68
58
49
03
27
12

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 04 15 94
Nữ 24 71 60

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương
 
Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Được trả giá xứng đáng với những gì đã bỏ ra
 
Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp, cấp trên
 
Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Có cơ hội mở rộng thị trường hoặc mua may bán đắt
 
Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Đừng bắt người khác nghe theo ý kiến của mình
 

6. Con số thịnh vượng cho tuổi Tị

Cùng xem , con số may mắn ngày 1/6/2020 của người tuổi Tị nhé!

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 65 23 49
Nữ  13 58 03

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 26 59 37
Nữ  1 05 91 48

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam   2 83 16 60
Nữ   4 15 81 05

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
32
41
58
05
94
75
Nữ   1
 7
76
29
59
51
32
74

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 81 46 04
Nữ  4  24 05  79

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Tị:

Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Cần chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp
 
Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Dễ gây mất lòng mọi người xung quanh
 
Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Ôm đồm nhiều công việc, không nên tham lam
 
Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng
 
Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình
 

7. Số đẹp cho tuổi Ngọ hôm nay

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 56 19 63
Nữ   5 05 34 97

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 46 37 94
Nữ   8 05 42 67

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 14 85 49
Nữ   2 64 89 12

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 47 34 12
Nữ   5 57 06 35

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
64
36
89
17
12
59
Nữ 2
 8 
06
67
72
14
31
95

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Dễ bất đồng ý kiến với nửa kia
 
Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác
 
Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra
 
Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tìm được những hợp đồng hoặc mối hợp tác hứa hẹn
 
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Cần tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công việc

Xem thêm:

8. Con số may mắn ngày 1/6/2020 tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam  63 29 17
Nữ  6 33 51 30

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 19 35 76
Nữ  9 41 59 05

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 59 13 38
Nữ  3 75 49 05

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam  9 12 78 46
Nữ  6 64 73 05

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
26
61
76
49
39
57
Nữ  3
9
15
90
86
47
92
11

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán
 
Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Công sức bỏ ra được trả giá xứng đáng
 
Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Có cơ hội phát tài bất ngờ
 
Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Nên quan tâm tới tình trạng sức khỏe của bản thân. Con số may mắn ngày 1/6/2020 tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam và nữ mạng lần lượt là: 12, 78, 46 và 64, 73, 05.
 
Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Không nên sống dựa dẫm vào sự may rủi
 

9. Con số may mắn hôm nay tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 25 16 89
Nữ  7 32 56 78

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 84 13 06
Nữ  1 57 14 85

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam  2 26 39 05
Nữ  4 05 26 97

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  19 84 27
Nữ  7 86 35 19

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
24
41
51
56
69
82
Nữ  4
1
45
16
37
05
89
52

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Đối mặt tiểu nhân, dễ vướng vào rắc rối
 
Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn
 
Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Chứng minh bản thân bằng hành động thực tế
 
Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nửa kia thấu hiểu và biết sẻ chia
 
Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn

Đừng bỏ lỡ:
 

10. Số cát tường cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 87 05 15
Nữ  8 12 39 48

1969

 Kỷ Dậu  Thổ Nam  4 05 47 32
Nữ  58 07 12

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  96 35 74
Nữ  5 28 15 39

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 05 31 86
Nữ  8 37 89 12

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
65
23
14
57
87
96
Nữ  5
2
95
17
44
84
38
79

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Hãy cởi mở với những người tiếp cận mình
 
Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới
 
Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia
 
Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Cố gắng tránh xa những chuyện thị phi không đáng có
 
Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Không nên quá nóng nảy và hiếu thắng
 

11. Số may mắn của tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  31 09 56
Nữ  6 96 74 03

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 68 07 31
Nữ  9 15 67 93

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 34 05 41
Nữ  3 58 33 67

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 53 49 16
Nữ  6 79 06 24

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
86
78
13
53
54
08
Nữ  6
3
53
42
17
58
79
71

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Thông minh, không ham danh lợi
 
Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Không nên giậm chân tại chỗ, để người khác vượt qua mình
 
Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh
 
Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Cần quan tâm đến con cái nhiều hơn
 
Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình xa cách

Bạn có biết:
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 64 81 19
Nữ  1 23 69 54

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 14 68 05
Nữ  97 12 43

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 56 89 27
Nữ 43 26 93

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 14 75 05
Nữ  7 38 52 49

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
19
96
38
48
47
05
Nữ  7
28
28
81
19
67
76

Tử vi hôm nay 1/6/2020 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải khó khăn
 
Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nên than thân trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách giải quyết
 
Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm
 
Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nên bình tĩnh trao đổi với mọi người
 
Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình

* Cơ sở tìm ra con số may mắn ngày 1/6/2020:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn cho từng tuổi 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số

Đón xem THEO TUỔI được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời