Con số may mắn ngày 22/1/2021 theo năm sinh: Số đẹp hôm nay cho tất cả các tuổi

 

Xem con so may man hom nay ngay 22 thang 1
Con số may mắn hôm nay, số đẹp ngày 22/1/2021 theo năm sinh
 

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

50

23 71

Nữ

8

49

80 33

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

67

01 42

Nữ

2

89

96 10

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

24
70

45
14
57
83

Nữ

8
5

36
06

68
51
25
68

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

55

26 93

Nữ

2 41 75 03

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

97

82 24

Nữ

5

61

18 77

Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Tý: 
 
Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Căng thẳng, nóng nảy khi làm việc, dễ hành động thiếu kiểm soát
 
Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn
 
Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng
 
Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Giữ khoảng cách với người khác phái
 
Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Chớ nên gây thù chuốc oán với người có địa vị cao
 
Tìm hiểu thêm:

2. Con số may mắn ngày 22/1/2021 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

73 41 82

Nữ

9

16 68 91

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

52 37 42

Nữ

3 80 19 62

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
91
67
05
72
55
16

Nữ

9
6

41
15
89
56
71
21

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

08 41 37

Nữ

3 79 65 57

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

20 38 11

Nữ

6

84 90 47
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Sửu: 
 
Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Tính khí thất thường khiến người ngoài khó hiểu
 
Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu
 
Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện công việc phức tạp
 
Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Làm việc quá sức, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn
 
Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Tâm sự với nửa kia để tìm cách giải quyết vấn đề
 

3. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 02 38 77
Nữ  7 49 52 64

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 82 91 13
Nữ   1 24 74 55

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 68 13 35
Nữ   4 59 80 06

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
75
36
52
01
23
19
Nữ 1
7
90
42
26
34
64
83

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 62 17 75
Nữ   4 56 69 31
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Dần: 
 
Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người
 
Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Quyết định vội vàng, dễ mắc sai sót
 
Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Dễ bỏ dở giữa chừng khi gặp điều không như ý
 
Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà hòa hợp
 
Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia
 
Có thể bạn chưa biết: 

4. Số cát lành cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 10 75 43
Nữ  8 38 56 23

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam   4 95 04 71
Nữ   2 86 60 17

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
52
61
48
15
86
93
Nữ 8
5
09
37
96
71
20
66

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 14 53 38
Nữ  2 87 62 17

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 22 15 59
Nữ  5 40 39 95
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Mão: 
 
Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Chú ý vấn đề quản lý tiền bạc
 
Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Chi tiêu tiết kiệm, không nên phóng tay cho những việc không cần thiết
 
Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không nên đầu tư, chờ thời cơ thích hợp hơn
 
Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tại
 
Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân và gia đình
 

5. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 72 17 96
Nữ  6 20 45 38

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 81 51 03
Nữ  9 15 66 17

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 56 20 77
Nữ  3 34 96 24

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
66
25
01
56
46
80
Nữ 9
6
04
19
49
92
51
33

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 95 13 60
Nữ 3 36 67 20
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Thìn: 
 
Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nhận được sự tôn trọng, khâm phục của mọi người
 
Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Khẳng định vị thế, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai
 
Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Dẫn dắt mọi người đi tới thành công
 
Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Mối quan hệ gia đình hòa hợp, chia sẻ khó khăn với mọi người
 
Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Tôn trọng và quan tâm đến người thân
 
Đọc thêm: 

6. Con số may mắn ngày 22/1/2021 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 05 77 63
Nữ  7 48 91 52

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 82 36 19
Nữ  1 71 50 27

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 63 45 88
Nữ 4 94 20 06

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
53
20
11
87
38
75
Nữ   1
 7
18
74
92
33
24
67

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 37 02 96
Nữ  4 81 66 14
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Tị: 
 
Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã
 
Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân
 
Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt
 
Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Thể hiện khả năng để khẳng định giá trị
 
Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Không nên tiến hành các công việc trọng đại
 
Bạn có biết: 

7. Số may mắn cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 83 41 28
Nữ   5 55 74 33

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 01 25 56
Nữ   8 67 82 96

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 18 77 40
Nữ  2 95 30 80

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 23 61 02
Nữ   5 39 94 19

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
84
53
41
19
26
72
Nữ 2
 8 
10
44
26
81
92
36
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Ngọ: 
 
Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Tính tình hiếu thắng, không chịu được lời khích bác
 
Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Quyết định nóng vội, dễ mắt sai lầm
 
Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Thích được khen ngợi, không thích nghe lời chê trách
 
Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nếu phải đi xa thì nên xuất hành theo hướng tốt
 
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Chớ tin theo những lời xu nịnh
 

8. Con số may mắn ngày 21/1/2021 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 24 55 03
Nữ  6 71 83 49

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 82 30 95
Nữ  9 51 15 26

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 07 66 75
Nữ  3 19 92 33

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 63 02 51
Nữ  6 94 43 18

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
87
13
76
52
60
92
Nữ  3
9
26
46
31
68
83
10
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Mùi: 
 
Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Vượng vận đào hoa, hãy mở lòng hơn với những người tiếp cận mình
 
Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Có cơ hội gặp được người trong mộng
 
Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi việc
 
Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Nhận được sự đánh giá cao của cấp trên
 
Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Cố gắng thể hiện năng lực của bản thân
 
Đừng bỏ lỡ: 

9. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 13 77 80
Nữ  7 54 30 43

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 91 42 28
Nữ  1 36 67 74

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam  2 49 02 55
Nữ  4 72 28 91

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 16 57 06
Nữ  7 67 92 34

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
53
87
68
30
44
16
Nữ  4
1
40
06
18
55
26
70
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Thân: 
 
Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Gặp nhiều rắc rối do đồng nghiệp, cấp dưới gây ra.
 
Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Không có thời gian tập trung vào nhiệm vụ
 
Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tránh đôi co với người khác vì việc đó là vô nghĩa
 
Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nên mở rộng quan hệ, không nên khép mình
 
Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần bình tĩnh trò chuyện
 

10. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 50 38 67
Nữ  8 71 15 26

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 63 87 53
Nữ  28 76 13

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  37 90 44
Nữ  5 04 21 77

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 93 36 62
Nữ 8 14 58 85

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
51
24
46
80
06
37
Nữ  5
2
74
30
62
10
91
27
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Dậu: 
 
Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Có thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và quyết tâm
 
Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Kiên định với mục tiêu, không nghe lời bàn ra tán vào
 
Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Nên hòa nhập hơn với tập thể, chớ tự cô lập bản thân
 
Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Các mối quan hệ phát triển không được lý tưởng
 
Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình
 
Xem thêm: 

11. Con số may mắn ngày 22/1/2021 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 92 30 04
Nữ  6 57 18 67

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 42 75 23
Nữ  9 61 80 38

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 36 01 16
Nữ  3 74 45 86

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 81 25 56
Nữ 6 47 95 71

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
14
94
50
66
27
37
Nữ 6
3
62
56
18
97
41
80
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Tuất: 
 
Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh
 
Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Tiếp tục cố gắng hơn nữa để gây ấn tượng với lãnh đạo
 
Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn
 
Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Vợ chồng bao dung, cùng nhau vượt qua khó khăn
 
Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Nhận được sự đánh giá cao của mọi người
 

12. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 27 68 34
Nữ  1 81 45 52

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 10 26 67
Nữ  1 92 34 03

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 74 81 19
Nữ 4 30 57 86

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 01 75 61
Nữ 7 62 13 74

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
45
57
90
20
26
14
Nữ  7
4
39
96
08
63
57
31
Câu quyết tử vi hôm nay 22/1/2021 của tuổi Hợi: 
 
Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Các mối quan hệ xã hội không như ý
 
Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Vợ chồng lạnh nhạt, có đấu hiệu rạn nứt
 
Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Hãy có trách nhiệm hơn với gia đình
 
Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nên hành động lý trí, chớ để cảm xúc lấn át
 
Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn ngày 22/1/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn cho từng tuổi 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 23/1/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

 

Tác giả:

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời