Con số may mắn ngày 24/11/2020 theo tuổi của bạn: Chọn số đẹp cho tất cả các tuổi

 

Xem con so may man hom nay ngay 24 thang 11
Con số may mắn hôm nay, số đẹp ngày 24/11/2020 theo tuổi của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

24

70 35

Nữ

8

61

92 87

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

81

04 53

Nữ

2

34

67 20

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

05
55

19
24
96
71

Nữ

8
5

10
77

58
37
06
45

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

20

48 60

Nữ

2 91 80 14

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

43

11 38

Nữ

5

65

26 88

Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Tý: 
 
Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn
 
Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Quý nhân trợ giúp khắc phục khó khăn 
 
Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đồng nghiệp khâm phục, lãnh đạo đánh giá cao
 
Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Quan tâm nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân 
 
Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định
 

2. Con số may mắn ngày 24/11/2020 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

60 08 42

Nữ

9

38 76 59

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

83 90 17

Nữ

3 70 28 36

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
05
90
57
33
79
68

Nữ

9
6

55
24
40
19
06
87

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

96 70 04

Nữ

3 33 27 12

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

49 61 39

Nữ

6

71 58 90
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Sửu: 
 
Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Dễ vướng mâu thuẫn với người có chức có quyền
 
Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Không nên nóng nảy, hành xử nông nổi
 
Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Chú ý cách diễn đạt và hành xử của mình
 
Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Quan tâm đến gia đình nhiều hơn
 
Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống
 
Có thể bạn chưa biết: 

3. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 71 48 31
Nữ  7 29 90 10

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 38 17 86
Nữ   1 12 55 94

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 88 04 45
Nữ   4 41 79 66

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
09
93
82
12
29
50
Nữ 1
7
19
55
45
02
71
38

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 86 64 41
Nữ   4 22 52 17
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Dần: 
 
Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không tìm được người phù hợp
 
Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Vợ chồng lạnh nhạt, thiếu quan tâm đến nhau
 
Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cần dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn
 
Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Không nên dễ dàng đầu hàng nghịch cảnh
 
Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Khó khăn giúp bạn phát hiện ra được tiềm lực của bản thân.
 

4. Con số may mắn ngày 24/11/2020 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 81 25 64
Nữ  8 57 77 05

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam   4 31 68 46
Nữ   2 71 93 11

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
20
48
31
56
70
39
Nữ 8
5
95
03
15
41
53
29

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 18 86 01
Nữ  2 67 32 94

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 43 08 74
Nữ  5 59 92 12
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Mão: 
 
Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hăng hái bắt tay vào công việc
 
Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Dễ bỏ cuộc giữa chừng nếu gặp khó khăn
 
Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức
 
Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Gia đình hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu nhau
 
Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia
 
Đừng bỏ lỡ: 

5. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 32 80 26
Nữ  6 74 15 46

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 68 06 93
Nữ  9 27 52 38

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 81 90 16
Nữ  3 55 28 05

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
43
94
38
66
71
24
Nữ 9
6
01
37
18
77
85
49

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 60 28 53
Nữ 3 79 04 96
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Thìn: 
 
Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì đã bỏ ra
 
Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Tinh thần làm việc nghiêm túc, được đánh giá cao
 
Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Suy nghĩ cởi mở hơn khi tiếp xúc với công việc mới
 
Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Vợ chồng dễ gặp chuyện bất đồng ý kiến
 
Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Đừng bắt người khác nghe theo ý kiến của mình
 

6. Số cát lành cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 26 81 33
Nữ  7 63 17 51

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 38 72 49
Nữ  1 95 26 18

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 71 48 29
Nữ 4 10 94 60

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
82
47
05
32
77
91
Nữ   1
 7
06
22
58
19
87
36

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 35 63 07
Nữ  4 50 29 46
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Tị: 
 
Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Cần chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp
 
Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Dễ gây mất lòng mọi người xung quanh
 
Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Ôm đồm nhiều công việc, không nên tham lam
 
Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng
 
Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt.
Có thể bạn quan tâm: 

 

7. Con số may mắn ngày 24/11/2020 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 12 88 36
Nữ   5 57 91 42

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 76 20 57
Nữ   8 92 41 61

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 02 39 75
Nữ   2 40 57 12

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 85 01 94
Nữ   5 61 19 53

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
21
70
49
34
86
05
Nữ 2
 8 
18
59
96
22
24
38
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Ngọ: 
 
Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Dễ bất đồng ý kiến với nửa kia
 
Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác
 
Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra
 
Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Kiếm tiền chân chính dựa trên sức lao động của mình
 
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Có cơ hội phát tài bất ngờ
 

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 37 60 59
Nữ  6 81 43 18

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 72 39 62
Nữ  9 91 28 05

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 61 81 49
Nữ  3 12 53 70

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 04 78 89
Nữ  6 33 61 22

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
51
82
02
41
39
97
Nữ  3
9
29
10
52
89
41
06
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Mùi: 
 
Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện mưu tài, đoạt lợi
 
Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Chớ nên lơ là, thiếu tập trung khi bắt tay vào công việc
 
Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Vượt qua thử thách để khẳng định bản thân
 
Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch từ trước
 
Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Giữ vững quan điểm đúng đắn của bản thân
 
Bạn có biết: 

9. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 08 47 62
Nữ  7 71 53 29

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 83 12 93
Nữ  1 25 66 05

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam  2 58 37 48
Nữ  4 91 04 77

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 62 28 81
Nữ  7 16 73 34

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
48
90
38
18
58
60
Nữ  4
1
23
50
49
89
15
02
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Thân: 
 
Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Đối mặt tiểu nhân, dễ vướng vào rắc rối
 
Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn
 
Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Chứng minh bản thân bằng hành động thực tế
 
Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nửa kia thấu hiểu và biết sẻ chia
 
Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn
 

10. Số cát lành cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 91 30 45
Nữ  8 25 51 83

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 48 77 16
Nữ  61 05 94

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  58 13 28
Nữ  5 70 46 63

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 05 84 37
Nữ 8 33 29 71

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
79
81
68
30
06
29
Nữ  5
2
40
20
15
57
93
35
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Dậu: 
 
Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Hãy cởi mở với những người tiếp cận mình
 
Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới
 
Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia
 
Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Phản ứng nhanh nhạy khi đứng trước mọi vấn đề
 
Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Tiếp tục cố gắng để đạt được thành công
 
Tìm hiểu ngay: 

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 23 88 61
Nữ  6 76 16 93

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 42 59 34
Nữ  9 05 67 20

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 89 93 12
Nữ  3 16 28 44

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 39 71 56
Nữ 6 57 02 86

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
03
26
38
51
70
62
Nữ 6
3
95
48
18
20
06
53
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Tuất: 
 
Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh
 
Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Chờ đợi thời cơ thích hợp để khẳng định giá trị bản thân
 
Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Mạnh dạn nêu lên quan điểm, ý kiến của mình
 
Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Cần quan tâm đến con cái nhiều hơn
 
Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình xa cách
 

12. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 96 25 36
Nữ  1 18 75 41

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 86 59 05
Nữ  1 34 40 29

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 04 93 15
Nữ 4 48 10 89

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 22 62 75
Nữ 7 15 35 02

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
79
50
24
48
35
63
Nữ  7
4
38
44
12
85
95
77
Câu quyết tử vi hôm nay 24/11/2020 tuổi Hợi: 
 
Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải khó khăn
 
Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nên than thân trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách giải quyết
 
Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm
 
Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nên bình tĩnh trao đổi với mọi người
 
Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình
 
Đọc thêm: 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn ngày 24/11/2020 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn cho từng tuổi 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 25/11/2020 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời