Con số may mắn ngày 28/6/2020 theo năm sinh của bạn: Đầy đủ 60 tuổi hoa giáp

 

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

75

14 86

Nữ

8

10

64 23

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

58

95 44

Nữ

2

64

04 85

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

19
73

72
11
56
06

Nữ

8
5

88
34

15
48
63
91

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

13

69 22

Nữ

2

70

28 45

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

53

77 90

Nữ

5

84

49 16

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Tý cần lưu tâm điều gì:
 
Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Không nên ép ai đó phải giống bạn cả đâu
 
Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Đừng vì một vấn đề nhỏ mà suy diễn quá nhiều
 
Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hôm nay nên hoàn toàn nghỉ ngơi, đừng tham công tiếc việc
 
Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Giữ nguyên đánh giá ban đầu của mình, đừng vì ai mà thay đổi
 
Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Có những vấn đề trong quá khứ khiến bạn buồn phiền
 
Đừng bỏ lỡ:

2. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

88 42 17

Nữ

65 14 70

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

24 55 81

Nữ

95 30 46

1949
2009 

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9

60
41
03
68
39
82

Nữ

9
6

01
35
71
48
99
23

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

65 52 79

Nữ

95 11 45

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

27 87 36

Nữ

18 74 03

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Sửu cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Dù có việc gì bạn cũng phải tìm hiểu kỹ càng
 
Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Đừng hình thức mà nên thực tế hơn bạn nhé
 
Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Có người nâng đỡ cho công việc của bạn thuận buồm xuôi gió
 
Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Bạn đang ở đâu là vì bạn xứng đáng ở đó
 
Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Kinh doanh nên tính trước sau cẩn thận
 
Bạn có biết:

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 95 34 10
Nữ   7 50 24 73

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 46 18 88
Nữ   1 11 78 22

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 04 90 17
Nữ   4 79 03 94

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
23
69
48
31
55
16
Nữ 1
7
70
01
82
67
27
44

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 66 25 57
Nữ   4 86 12 95

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Dần cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Bạn có thể hỗ trợ ai đó giải quyết việc phức tạp
 
Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nên nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy đủ mệt mỏi rồi
 
Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Ngày để chia sẻ những tâm tư của mình với bạn bè
 
Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Có một số trông đợi của bản mệnh được thỏa mãn
 
Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Bạn được đối xử dịu dàng trong ngày hôm nay
 

4. Con số may mắn ngày 28/6/2020 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 44 75 13
Nữ   8 85 22 60

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam   4 11 94 30
Nữ   2 53 39 88

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
28
60
01
57
54
03
Nữ  8
5
77
35
48
95
91
20

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 04 83 36
Nữ  2 96 19 49

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 10 34 74
Nữ  5 87 66 15

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Mão cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Tình cảm của bạn với người thân khá hài hòa
 
Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Một số tiểu tiết đang ảnh hưởng toàn bộ tới sự nghiệp của bạn đấy
 
Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Có một số vấn đề bạn không phân tích được cụ thể
 
Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Chớ nên bao đồng, ôm đồm việc không liên quan tới mình
 
Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Chỉ nên đưa ra lời khuyên người muốn lắng nghe bạn mà thôi
 
Tham khảo thêm:

5. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 96 04 53
Nữ  6 77 49 10

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 22 57 88
Nữ  9 11 82 27

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 07 73 91
Nữ  3 48 12 66

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
55
13
28
08
70
39
Nữ  9
6
94
26
64
80
40
15

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 55 19 78
Nữ 3 09 98 26

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Thìn cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nhắc nhở bản thân tránh xa những mối quan hệ độc hại
 
Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Hãy xác định rõ mục tiêu để có thể theo đuổi đến cùng
 
Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Giải quyết mâu thuẫn trong quá khứ nhờ biết chia sẻ, lắng nghe
 
Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Sự vô tư của bạn có thể ảnh hưởng xấu tới người khác
 
Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy tinh tế hơn trong việc cảm nhận tình huống
 
Tìm hiểu ngay:

6. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 46 62 38
Nữ  7 10 95 27

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 87 60 40
Nữ  1 59 04 76

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 66 17 53
Nữ 4 98 80 10

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
05
74
75
52
67
20
Nữ   1
 7
61
22
18
47
89
78

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 03 85 44
Nữ  4 77 24 96

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Tị cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Những cảm nhận của bạn khá rõ ràng và khá đúng
 
Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Bạn sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi
 
Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Mọi sự che giấu của bạn không có ích gì trong lúc này
 
Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Đừng để ảnh hưởng tới người khác do sự thiếu hiểu biết của mình
 
Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Đừng ngại hỏi để tìm ra vấn đề của mình ở đâu
 

7. Con số may mắn ngày 28/6/2020 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 78 25 86
Nữ   5 34 58 10

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 93 14 23
Nữ   8 01 67 45

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 56 98 77
Nữ   2 20 74 06

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 19 88 33
Nữ   5 85 04 14

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
46
56
10
34
98
70
Nữ 2
 8 
66
70
91
17
06
28

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Ngọ cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Năng lực của bạn không phải là vấn đề duy nhất đánh giá con người bạn
 
Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Tình cảm hạnh phúc nhờ biết thông cảm, sẻ chia
 
Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Đừng bỏ qua quy trình chỉ vì muốn nhanh cho xong
 
Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tính cách của bạn đã điềm đạm hơn xưa
 
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Có người hỗ trợ tài chính cho bạn
 
Có thể bạn chưa biết:

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam  9 45 78 16
Nữ  6 98 11 05

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 57 80 23
Nữ  9 06 67 78

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 85 21 43
Nữ  3 34 91 82

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 26 04 13
Nữ  6 77 59 20

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
13
84
38
12
66
08
Nữ  3
9
67
24
79
10
96
44

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Mùi cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Chớ nên so sánh chuyện xưa và nay khi mọi thứ đã khác xa rồi
 
Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Ngày để bạn hoàn toàn được nghỉ ngơi và ở bên gia đình
 
Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy nghĩ cho người khác, bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết
 
Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy tinh tế trong lựa chọn, bạn sẽ không phải hối hận
 
Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đừng cố xúy cho lối sống không lành mạnh
 
Xem thêm:

9. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 75 26 59
Nữ  7 10 84 23

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 47 50 14
Nữ  1 94 11 80

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam  2 22 90 36
Nữ  4 66 39 04

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 37 40 77
Nữ  7 86 61 52

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
91
01
56
15
64
56
Nữ  4
1
83
55
70
24
05
61

 

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Thân cần lưu tâm điều gì:
 
Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Chớ tin người có người đang lợi dụng bạn đấy
 
Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nói lời phải giữ lấy lời, đừng chỉ nói cho vui mồm
 
Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Có người tiết lộ bí mật của bạn cho mọi người biết
 
Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nên có lựa chọn khôn ngoan, đừng cảm tính
 
Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nếu có thời gian hãy thư giãn đọc sách
 

10. Số cát lành cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 68 13 56
Nữ  8 71 04 63

1969

 Kỷ Dậu  Thổ Nam  4 27 76 10
Nữ  96 55 26

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  33 19 92
Nữ  5 00 34 40

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 83 22 01
Nữ  8 18 87 37

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
52
41
08
77
84
93
Nữ  5
2
30
79
98
31
26
49

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Dậu cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Ngày mà bạn có thể đi spa chăm sóc bản thân
 
Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Việc nghĩ ngợi sẽ chẳng có ích gì vào lúc này
 
Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Nếu cần hãy bày tỏ quan điểm của mình
 
Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Không nên vội vàng, hãy từ tốn khi ăn uống
 
Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Làm việc tập trung sẽ mang lại hiệu quả cao
 
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn:

11. Con số may mắn ngày 28/6/2020 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 93 50 47
Nữ  6 26 68 05

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 55 88 10
Nữ 9 06 11 79

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 83 23 94
Nữ  3 45 96 22

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 30 57 61
Nữ  6 13 78 86

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
60
94
93
14
24
08
Nữ  6
3
83
43
39
27
55
12

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Tuất cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Ăn nhanh khiến bạn dễ đau dạ dày
 
Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh
 
Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Bạn có tiếng nói trong gia đình và được ủng hộ
 
Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Chú ý đến những kẻ tiếp cận mình
 
Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn
 

12. Số đẹp cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 64 52 86
Nữ  1 43 10 37

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 96 77 23
Nữ  1 69 24 48

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 80 04 19
Nữ 4 22 87 30

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 49 63 58
Nữ  7 12 98 76

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
55
08
82
34
11
96
Nữ  7
4
66
79
24
82
45
20

Tử vi hôm nay 28/6/2020 tuổi Hợi cần lưu tâm điều gì:

 
Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Chớ nên nghe những lời đặt điều của người lạ
 
Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Chớ trông đợi điều gì quá xa xôi
 
Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Chớ để cảm xúc lấn át khiến bạn quyết định sai
 
Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy tỉnh táo trong lựa chọn của mình bạn nhé
 
Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy có trách nhiệm hơn với lời bạn nói ra
 
Bạn có biết:

* Cơ sở tìm ra con số may mắn ngày 28/6/2020 theo tuổi của bạn:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn cho từng tuổi 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 29/6/2020 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!  

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời