Con số may mắn ngày 29/5/2020 theo năm sinh của bạn – Đầy đủ tất cả các tuổi

Con so may man hom nay 2952020Con số may mắn ngày 29/5/2020 theo năm sinh của bạn – Đầy đủ tất cả các tuổi 

1. Con số may mắn của tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

31

15 76

Nữ

8

60

54 19

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

09

14 63

Nữ

2

91

18 35

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

68
36

49
25
09
41

Nữ

8
5

22
08

47
34
96
19

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

24

67 43

Nữ

2

48

51 60

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

64

72 08

Nữ

5

27

31 14

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Đưa ra những quyết định sáng suốt, không ngại ngần đối diện với khó khăn
 
Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nhận được sự tin tưởng của mọi người
 
Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao
 
Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Vợ chồng đồng sức đồng lòng giải quyết khó khăn
 
Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Có nhiều hi vọng trong tương lai . Trong ngày, 29/5/2020 của tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 và 2008 nam mạng lần lượt là 68, 49, 09 và 36, 25, 41.
 

2. Số cát lành tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

89 45 72

Nữ

08 24 63

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

75 64 13

Nữ

21 43 57

1949
2009 

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9

08
74
25
52
16
09

Nữ

9
6

67
09
38
46
14
25

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

38 56 40

Nữ

77 58 19

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

08 49 68

Nữ

63 42 17


Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Thể hiện được vị trí, vai trò trong công việc
 
Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp
 
Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Không nên chần chừ, do dự, bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc
 
Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nên đặt ra những mục tiêu cao xa hơn trong công việc
 
Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Dễ gây ấn tượng tốt với mọi người

Tuổi Sửu có biết:

3. Số may mắn cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 3 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 58 14 08
Nữ   7 67 42 58

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 61 17 35
Nữ   1 18 46 20

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 52 08 47
Nữ   4 98 73 08

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
76
59
14
62
38
08
Nữ 1
7
73
64
14
82
28
19

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 46 30 56
Nữ   4 93 18 29

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Làm việc vất vả mà không được giúp đỡ
 
Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Không nên có những suy nghĩ bi quan
 
Con số may mắn hôm nay của tuổi Mậu Dần nam nữ mạng lần lượt là 52, 08, 47 và 98, 73 và 08. Tử vi tuổi Mậu Dần: Không nên xao nhãng khi giải quyết công việc
 
Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Tìm được cơ hội đầu tư, kinh doanh triển vọng
 
Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức lao động
 

4. Con số may mắn ngày 29/5/2020 tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7  62 40 18
Nữ   8 49 14 21

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam   4 79 52 34
Nữ   2 63 58 24

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
69
42
33
08
51
61
Nữ  8
5
28
23
96
17
41
08

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 34 52 08
Nữ  2 95 17 21

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 17 86 08
Nữ  5 26 38 90

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Dễ bị người khác lợi dụng hoặc chiếm mất công lao
 
Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hành động lý trí, chớ để cảm xúc chi phối
 
Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Tránh đầu tư nếu không muốn thất bát
 
Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Không hòa hợp với người thân trong gia đình
 
Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia

Có thể bạn quan tâm:

5. Con số may mắn của tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 38 08 75
Nữ  6 63 27 42

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  40 17 28
Nữ  08 39 26

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 65 72 49
Nữ  53 14 26

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
21
08
86
19
35
24
Nữ  9
6
85
73
91
54
14
60

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3  30  96 53
Nữ 18  51 05

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc tiến triển thuận lợi
 
Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Chú ý vào nhiệm vụ được phân công
 
Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nên cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người
 
Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Chú ý cách đối nhân xử thế
 
Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Không nên thực hiện những việc trọng đại
 

6. Số cát lành cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 39 15 67
Nữ  85 02 19

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 49 37 11
Nữ  1 08 34 69

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam   2 48 17 52
Nữ   4 14 83 06

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
59
08
13
36
94
48
Nữ   1
 7
82
16
46
75
39
28

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 08 47 15
Nữ   4 09 86 18

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Đầu óc thông minh, xử lý công việc tốt
 
Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác
 
Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Công lao không được người khác ghi nhận
 
Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Không nên so đo, tính toán quá nhiều
 
Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Cần thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia
 

7. Số thịnh vượng cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 22 08 98
Nữ   5 51 20 18

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 49 33 07
Nữ   8 08 49 65

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 80 14 35
Nữ   2 96 27 51

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 63 28 92
Nữ   5 74 69 12

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
61
08
27
57
52
96
Nữ 2
 8 
35
07
84
42
13
29

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình
 
Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa cho nửa kia
 
Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Nhận được khoản tiền do người đi trước để lại
 
Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nảy sinh mâu thuẫn với người lớn tuổi
 
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Nhận được tiền thưởng do đã cống hiến

Người tuổi Ngọ có biết:

8. Con số may mắn hôm nay của tuổi Mùi

Xem bảng để biết con số may mắn ngày 29/5/2020 của từng tuổi Mùi ra sao nhé.

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam  14 28 97
Nữ  6 26 02 48

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 09 14 89
Nữ  9 25 17 38

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 08 26 87
Nữ  3 17 95 63

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam  9 07 16 85
Nữ  6 37 89 14

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
42
54
38
28
61
19
Nữ  3
9
93
38
72
54
08
86

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Có chí khí, luôn cố gắng phấn đấu
 
Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Khẳng định được giá trị của bản thân mình
 
Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Không gặp nhiều biến động trong công việc
 
Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Bảo thủ, khó bắt kịp với sự phát triển của thời đại
 
Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Vợ chồng thấu hiểu, luôn trao đổi mọi việc với nhau
 

9. Số cát lành tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 65 93 17
Nữ  7 53 64 42

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 70 11 47
Nữ  1 85 29 40

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam  2 35 08 76
Nữ  4 97 28 42

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  08 42 31
Nữ  7 69 51 27

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
80
37
34
29
19
73
Nữ  4
1
41
06
70
47
98
18

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Khẳng định được vị thế của mình trong công việc
 
Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Phát huy lợi thế của bản thân để thăng tiến xa hơn
 
Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Chia sẻ ý tưởng của mình với mọi người
 
Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chú ý hợp tác với mọi người nhiều hơn
 
Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nên cởi mở hơn với mọi người
 

10. Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 25 08 39
Nữ  8 03 74 29

1969

 Kỷ Dậu  Thổ Nam  4 56 27 63
Nữ  08 97 46

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  79 08 24
Nữ  5 25 30 71

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 28 19 08
Nữ  8 52 46 72

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
08
69
19
12
54
08
Nữ  5
2
43
08
17
95
52
43

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Công việc tiến triển thuận lợi
 
Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Không ngần ngại đối diện với thách thức
 
Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Có cơ hội gặp được quý nhân
 
Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Học hỏi kinh nghiệm từ người khác
 
Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đừng bỏ lỡ:

11. Số may mắn của tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  08 17 22
Nữ  6 37 96 14

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 58 39 41
Nữ  9 28 63 49

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 51 74 89
Nữ  3 28 65 93

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 08 17 35
Nữ  6 29 45 18

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
25
49
68
76
39
08
Nữ  6
3
08
24
75
80
39
19

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Bị gây khó dễ trong công việc, chớ nên kích động
 
Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Không nên vội vã tin theo bất kỳ điều gì
 
Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Cẩn thận trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào
 
Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nhận được sự yêu mến của nhiều người
 
Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Có cơ hội tiếp xúc với nhiều người
 

12. Con số may mắn ngày 29/5/2020 tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN CỦA BẠN

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 39 15 08
Nữ  1 98 37 52

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 14 28 95
Nữ  63 75 08

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 17 51 64
Nữ 58 12 36

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 48 08 29
Nữ  7 18 67 42

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
91
19
47
52
52
97
Nữ  7
87
08
28
79
46
14

Câu quyết trong ngày 29/5/2020:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Vướng vào nhiều chuyện phức tạp, rắc rối
 
Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Tiểu nhân mang lại nhiều thị phi
 
Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, đưa ra quyết định sai
 
Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định
 
Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Nửa kia là hậu phương vững chắc

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 29/5/2020:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ , chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn cho từng tuổi 12 con giáp (đủ ) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số

Đón xem THEO TUỔI được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt nhé!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời