Infographic: Soi chỉ tay coi vận mệnh (P1)

 Đường sinh mệnh là một trong 3 chính, nó nằm ở vị trí giữa ngón trỏ và ngón cái. Trong nhân tướng học đường này cho phép ta quan sát mặt sức khoẻ, cuộc đời của con người.

Infographic Cam nang duong Sinh menh P1 hinh anh goc
 
Infographic Cam nang duong Sinh menh P1 hinh anh goc 2
 
Infographic Cam nang duong Sinh menh P1 hinh anh goc 3
 

(còn nữa)

► Tự đơn giản để luận giải về cuộc đời, vận mệnh của bản thân

Kiếm Phong

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Trả lời