Khuôn mặt hành Thổ

 

Hình dạng khuôn mặt thuộc hành Thổ

Khuôn mặt mang đặc tính của hành Thổ thường khá lớn, gần giống như một hình vuông với miệng rộng, mũi và tai to, lông mày mảnh gọn.

Về tính cách, họ là người trầm tĩnh, ít nói, ưa sống khép mình và khó hòa đồng. Tuy nhiên, họ có lòng trung tín rất sâu sắc. Họ có thể giữ bí mật rất tốt, thích hợp để trở thành người bạn thâm giao.

Trong ngũ hành, Thổ là yếu tố duy nhất không chuyển dịch. Vì vậy, động lực để người có khuôn mặt Thổ tiến lên khó có thể là những lời động viên, khích lệ. Với họ, “sức nặng” của mệnh lệnh, sự thúc ép mạnh mẽ của cấp trên… sẽ có tác dụng hơn.

Mặc dù là mẫu người thiếu năng động nhưng họ khá thông minh, mưu lược. Không ít người có thể sử dụng vũ lực và cả sự tàn nhẫn để đạt được mục đích của bản thân. Nếu người này có mũi quặp thì sẽ là hung tướng, khó có thể kết giao bạn bè. Bởi theo nhân diện học, mũi quặp là một trong những biểu hiện của bản tính ranh mãnh, quỷ quyệt.

Một số người có khuôn mặt hành Thổ tỏ ra khá chậm chạp, thậm chí là vụng về. Họ trọng vật chất, sống thực tế, siêng năng và kiên định, thường có khả năng tích lũy tài chính bằng sức lao động của mình.

Trong cuộc đời, thành công đến với người này tuy không nhanh chóng nhưng vững chắc như đặc tính của hành Thổ. Không những thế, họ thường có thể chất tốt và sống khá thọ.

(Theo Nhân diện học)

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời