Mối liên hệ giữa gia vận và mũi

Mũi thể hiện gia vận tốt

– Mũi ngay ngắn, đầy đặn, khí sắc tươi.

– Chóp mũi tròn, sống mũi thẳng.

– Sống mũi thẳng phần cuối, nở rộng và đẹp.

Đặc điểm của mũi có liên hệ đến gia vận

Mũi thể hiện gia vận xấu
 
– Mũi có nhiều lằn ngang dọc là người tuyệt tự.
 
– Mũi gấp khúc nhiều đoạn là người cô độc, phá sản.
 
– 2 cánh mũi hoặc sống mũi lệch là dấu hiệu cha mẹ không được song toàn.

– Sống mũi lệch về phía trái là cha chết trước mẹ.

– Sống mũi lệch về phía phải là mẹ chết trước cha.

– Mũi lớn trơ xương thì gia đình không hòa thuận.

– Sống mũi thấp trũng thì vợ chồng ly biệt.

– Mũi có nhiều vằn ngang thì vợ chồng chia ly do vợ hoặc chồng không chung tình.

– Sống mũi có nốt ruồi thì gia đình chỉ thịnh vượng trong thời gian ngắn.

 
– Bên trái mũi lõm, bên phải bình thường là người khắc cha.

– Bên phải mũi lõm, bên trái bình thường là người khắc mẹ.

– Sống mũi có gân máu nổi lên là người cô độc từ trung vận đến già.

(Theo Thanh diện sắc hình phương Đông)

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Trả lời