Nguyên tắc luận giải cung Vô Chính Diệu trong tử vi

Vô Chính Diệu là cách khó xem trong vì không có sao chính tinh tọa. Nguyên tắc luận giải cung Vô Chính Diệu dưới đây sẽ giúp bạn đọc dễ dàng hơn nếu lá số gặp trường hợp này.


Nguyen tac luan giai cung Vo Chinh Dieu trong tu vi hinh anh
 

Nguyên tắc luận giải cung Vô Chính Diệu là lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ để luận đoán, có nghĩa là nếu chính tinh này đắc hay hãm thì đặc tính đắc hãm của nó sẽ được tạm sử dụng để luận giải tại cung Vô Chính Diệu. Vì các sao xung chiếu vừa là trực chiếu, vừa có ảnh hưởng sâu rộng đến các cung khác hơn các sao tam chiếu. 
 

Mệnh Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Di vì chính tinh tại Di còn có tác động đến cung Phối và cung Phúc, toàn bộ đều là cường cung đối với Mệnh (ảnh huởng đến Mệnh bao gồm Tài, Quan, Di, Phối, Phúc). 
 
Phụ Mẫu Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Tật vì chính tinh tại cung Tật còn ảnh huởng đến cung Huynh và cung Điền (ảnh hưởng đến Phụ bao gồm Nô, Tử, Tật, Điền, Huynh). 
 
Phúc Đức Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Tài vì chính tinh tại cung Tài còn ảnh hưởng đến cung Quan và cung Mệnh (ảnh hưởng đến Phúc bao gồm Di, Phối, Tài, Quan, Mệnh). 
 
Điền Trạch Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Tử vì chính tinh tại cung Tử còn ảnh hưởng đến cung Nô và cung Phụ Mẫu (ảnh hưởng đến Điền thì bao gồm Tật, Huynh, Tử, Nô, Phụ). 
 
Quan Lộc Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Phối vì chính tinh tại cung Phối còn ảnh hưởng đến cung Di và cung Phúc (ảnh hưởng đến Quan bao gồm Mệnh, Tài, Phối, Di, Phúc). 
 
Nô Bộc Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Huynh vì chính tinh tại cung Huynh còn ảnh hưởng đến cung Tật và cung Điền. 
 
Thiên Di Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Mệnh vì chính tinh tại cung Mệnh còn ảnh hưởng đến cung Quan và cung Tài. 
 
Tài Bạch Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Phúc vì chính tinh tại cung Phúc còn ảnh hưởng đến cung Phối và cung Di. 
 
Tử Tức Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Điền vì chính tinh tại cung Điền còn ảnh hưởng đến cung Tật và cung Huynh. 
 
Huynh Đệ Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Nô vì chính tinh tại cung Nô còn ảnh hưởng đến cung Tử Tức và cung Phụ Mẫu. 
 
Nguyên tắc lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ không áp dụng cho ba trường hợp Vô Chính Diệu có hung tinh đắc địa độc thủ, Vô Chính Diệu có Nhật Nguyệt xung chiếu hoặc Nhật Nguyệt sáng sủa tam hợp chiếu (Nhật Mão, Nguyệt Mùi) và Vô Chính Diệu đắc tam không. 
 
► Lichngaytot.com cung cấp công cụ tra cứu của mỗi người chuẩn xác

ST

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời