Phim cuộc đời đức Phật tập 2: Chuyện ly kỳ ngày đức Phật đản sinh

 

 

1. Cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

Sự kiện , đắc đạo và trở thành Đấng Giác Ngộ toàn năng đã trở thành một dấu son trong lịch sử nhân loại.

Đến ngày nay, do hoàn cảnh lịch sử cũng như do nguồn tư liệu vô cùng đồ sộ và phong phú về Phật giáo mà những vấn đề liên quan đến lịch sử, sự kiện trong cuộc đời Đức Phật vẫn còn những tồn nghi, nhiều ghi chép khác nhau gắn với điển tích khác nhau.

Tuy nhiên có thể khẳng định chắc chắn rằng, Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật chứ không phải chỉ là một nhân vật huyền thoại được tín đồ và quần chúng nhân dân thần thánh hóa.
 

2. Phim cuộc đời đức Phật tập 2 – Chuyện ly kỳ ngày đức Phật đản sinh

Nhắc đến cuộc đời Đức Phật người ta thường nhắc đến bốn sự kiện quan trọng, cũng là bốn mốc son trong quãng thời gian thị hiện nơi trần thế của Ngài, đó là ngày Đản sinh (Đức Phật ra đời); ngày thành đạo (tìm ra diệu lý); thời gian chuyển pháp luân (hoằng pháp) và Niết bàn (nhập diệt).

Trong đó, ngày Đức Phật đản sinh đã trở thành ngày lễ lớn nhất, quan trọng nhất và thiêng liêng nhất của các tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. 

Hãy cùng xem về cuộc đời đức Phật để hiểu rõ hơn về ngày đản sinh của Ngài. .
 

Lichngaytot

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời