Tướng bàn chân: Xem đường Bằng Hữu trong lòng bàn chân

Hình dạng đường Bằng Hữu xuất hiện trong lòng bàn chân

Xem tướng bàn chân, đường Bằng Hữu (đường tình bạn) là những đường ngang xếp vòng cung dưới ngón chân cái. Nó có liên quan mật thiết đến tài vận (tài vận đến từ sự hợp tác với bạn bè mà có).

Nếu đường Sinh Đạo sâu thì chủ nhân có khả năng hợp tác với bạn bè. Tuy nhiên, bạn bè nhiều hay ít là do đường bằng hữu quyết định.

Nếu đường Bằng Hữu đậm và có nhiều đường chỉ dài thì người này có nhiều bạn bè thân thiết. Họ còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè. Nếu người có dạng đường chỉ này, họ sẽ có tài vận tốt, cuộc đời nhiều may mắn và thành công.

Với người không có đường Bằng Hữu thì là một thiệt thòi lớn bởi họ sẽ có ít bạn bè thân tình. Do đó, họ hầu như không có tài vận.

Nếu chỉ có 1 hoặc 2 đường chỉ thì người đó có tài vận ở mức trung bình, cuộc sống ở mức thường thường bậc trung.

(Theo Nhân tướng học toàn thư)

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Trả lời