Vị trí làm việc hứng tài lộc của 12 con giáp

 

Mục Lục

 

Ngoài vị trí làm việc vượng tài của 12 con giáp còn có hung vị để bạn đọc tham khảo, tránh những hướng này thì công việc hanh thông, thuận lợi hơn.

 

1. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Tý

 

Vi tri lam viec vuong tai cua 12 con giap hinh anh
 

Cát vị:

 

Người tuổi Giáp Tý (1984): hướng Tây Nam

 

Người tuổi Bính Tý (1996): hướng Tây

 

Người tuổi Mậu Tý (1948): hướng Bắc

 

Người tuổi Canh Tý (1960): hướng Đông

 

Người tuổi Nhâm Tý (1972): hướng Đông Nam

 

Hung vị: tọa Nam hướng Bắc (sơn hướng Ngọ, sơn hướng Mùi)

 

2. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Sửu

 

Cát vị:

 

Người tuổi Ất Sửu (1985 ): hướng Đông Nam

 

Người tuổi Đinh Sửu (1997): hướng Tây

 

Người tuổi Kỷ Sửu (1949): hướng Bắc

 

Người tuổi Tân Sửu(1961): hướng Đông Bắc

 

Người tuổi Quý Sửu (1973): hướng Nam

 

Hung vị: tọa Đông hướng Tây (sơn hướng Thìn), tọa Nam hướng Bắc (sơn hướng Mùi)

 

Xem thêm bài viết

 

3. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Dần

 

Cát vị:

 

Người tuổi Mậu Dần (1998): hướng Đông

 

Người tuổi Canh Dần (1950): hướng Đông

 

Người tuổi Nhâm Dần (1962): hướng Nam

 

Người tuổi Giáp Dần (1974): hướng Đông Nam

Người tuổi Bính Dần (1986): hướng Tây Nam
 

Hung vị: hướng Đông Bắc

 

4. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Mão

 

Cát vị:

 

Người tuổi Ất Mão (1975): hướng Đông Nam

 

Người tuổi Đinh Mão (1987): hướng Tây Nam

 

Người tuổi Kỷ Mão (1999): hướng Bắc

 

Người tuổi Tân Mão (1951): hướng Đông

 

Người tuổi Quý Mão (1963): hướng Nam

 

Hung vị: tọa Tây hướng Đông (sơn hướng Dậu, Tuất)

 

5. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Thìn

 

Vi tri lam viec vuong tai cua 12 con giap hinh anh
 

Cát vị:

 

Người tuổi Canh Thìn (1940): tọa Đông hướng Tây

 

Người tuổi Nhâm Thìn (1952): tọa Đông Nam hướng Tây Bắc

 

Người tuổi Giáp Thìn (1964): tọa Đông hướng Tây

 

Người tuổi Bính Thìn (1976): tọa Bắc hướng Nam

Tuổi Mậu Thìn (1988): tọa Đông hướng Tây

 

Hung vị: hướng Đông Bắc, hướng Chính Nam

 

6. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Tị

 

Cát vị:

 

Người tuổi Ất Tị (1965): hướng Đông Nam

 

Người tuổi Đinh Tị (1977): hướng Tây

 

Người tuổi Kỷ Tị (1989): hướng Bắc

 

Người tuổi Tân Tị (1941): hướng Nam

 

Người tuổi Quý Tị (1953): hướng Nam

 

Hung vị: hướng Đông Bắc

 

Xem thêm bài viết

 

7. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Ngọ

 

Cát vị:

 

Người tuổi Giáp Ngọ (1954): hướng Đông Nam

 

Người tuổi Bính Ngọ (1966): hướng Tây

 

Người tuổi Mậu Ngọ (1978): hướng Bắc

 

Người tuổi Canh Ngọ (1990): hướng Đông

 

Người tuổi Nhâm Ngọ (1942): hướng Nam

 

Hung vị: hướng Đông Nam

 

8. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Mùi

 

Cát vị:

 

Người tuổi Ất Mùi (1955): hướng Đông Nam

 

Người tuổi Đinh Mùi (1967): hướng Tây Bắc

 

Người tuổi Kỷ Mùi (1979): hướng Bắc

 

Người tuổi Tân Mùi (1991): hướng Nam

 

Người tuổi Quý Mùi (1943): hướng Nam

 

Hung vị: tọa Tây hướng Đông (sơn hướng Tuất)

 

9. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Thân

 

Cát vị:

 

Người tuổi Giáp Thân (1944): hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc

 

Người tuổi Bính Thân (1956): tọa Tây hướng Đông

 

Người tuổi Mậu Thân (1968): tọa Bắc hướng Nam

 

Người tuổi Canh thân (1980): tọa Đông hướng Tây
 
Người tuổi Nhâm Thân (1992): hướng Đông Bắc
 

Hung vị: hướng tây bắc

 

Xem thêm bài viết

 

10. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Dậu

 

Vi tri lam viec vuong tai cua 12 con giap hinh anh
 

Cát vị:

 

Người tuổi Quý Dậu (1993): hướng Nam

 

Người tuổi Đinh Dậu (1957): hướng Tây

 

Người tuổi Ất Dậu (1945): hướng Đông Nam

 

Người tuổi Kỷ Dậu (1969): hướng Bắc

 

Người tuổi Tân Dậu (1981): hướng Đông Nam

 

Hung vị: hướng Đông

 

11. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Tuất

 

Cát vị:

 

Người tuổi Bính Tuất (1946): hướng Tây

 

Người tuổi Mậu Tuất (1958): hướng Bắc

 

Người tuổi Canh Tuất (1970): hướng Đông Nam

 

Người tuổi Nhâm Tuất (1982): hướng Nam

Người tuổi Giáp Tuất (1994): hướng Tây Bắc

 

Hung vị: hướng Đông Bắc

 

12. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Hợi

 

Cát vị:

 

Người tuổi Ất Hợi (1995): hướng Đông Nam

 

Người tuổi Đinh Hợi (1947): hướng Đông

 

Người tuổi Kỷ Hợi (1959): hướng Tây Bắc

 

Người tuổi Tân Hợi (1971): hướng Đông Bắc

 

Người tuổi Quý Hợi (1983): hướng Nam

 

Hung vị: hướng Chính Bắc

 

Vị trí làm việc vượng tài của 12 con giáp có thể áp dụng cả ở nơi làm việc hoặc tại nhà đều mang lại hiệu quả rất tốt.
 

Trần Hồng

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Trả lời