XEM SAO HẠN NĂM 2019 cho mọi độ tuổi chính xác và dễ hiểu


>> Tra cứu và nhanh chóng, chính xác trên Lichngaytot.com <<

      

     
     

MỤC LỤC (Click vào đây để tới nội dung muốn xem nhanh nhất)
1. Hệ thống Cửu diệu – Sao hạn năm 2019

 
Trong quan niệm của Phật giáo Ấn Độ, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ.
 
Thuật , hệ thống cửu diệu bao gồm 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại 1 lần, bao gồm: 
 
– Thái Dương (Nhật diệu) – Cát tinh
– Thái Âm (Nguyệt diệu) – Cát tinh
– Mộc Đức (Mộc diệu) – Cát tinh
– Thủy Đức (Thủy diệu) – Trung tinh
– Thổ Tú (Thổ diệu) – Trung tinh
– Vân Hán (Hỏa diệu) – Trung tinh
– Thái Bạch (Kim diệu) – Hung tinh
– La Hầu – Xấu (hung nhất đối với nam mạng)
– Kế Đô – Xấu (hung nhất đối với nữ mạng)

Bạn có thể tra cứu trực tiếp sao hạn năm 2019 cho mọi lứa tuổi ở mục 

 
Trong hệ thống cửu diệu, nếu xảy ra trường hợp “Nam La Hầu, nữ Kế Đô”, đó được coi là hạn nặng nhất, xấu nhất. 
 
Vì vậy, ngoài việc tiến hành cúng dâng sao giải hạn 1 lần vào dịp đầu năm mới hoặc cúng vào các ngày cố định trong tháng, người có sao này chiếu mệnh nên đeo trang sức phong thủy để hóa giải hung vận. Chi tiết về loại trang sức phù hợp, mời bạn tham khảo tại: .

Đừng bỏ lỡ: 

 

Xem sao han nam 2019 cho 12 con giap
 

2. Xem sao hạn năm 2019 cho mọi độ tuổi

 
Tiếp nối về , xem sao hạn năm 2019 cho mọi độ tuổi () là căn cứ vào từng tuổi nạp âm và xét theo đối tượng nam nữ tách biệt để tính. Cụ thể như sau:
 

– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Mậu Tý 

1948

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Thủy Diệu – Toán Tận

Canh Tý 

1960

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

Nhâm Tý 

1972

Thủy Diệu – Thiên Tinh

Mộc Đức – Tam Kheo

Giáp Tý

1984

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Thủy Diệu – Toán Tận

Bính Tý

1996

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Tý ở bài viết:


Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Tý tại đây:

 


– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Kỷ Sửu 

1949

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

 Tân Sửu

1961 

 Thái Dương – Thiên La

Thổ Tú – Diêm Vương 

 Quý Sửu 

1973 

Thổ Tú – Ngũ Mộ 

Vân Hán – Ngũ Mộ

 Ất Sửu 

1985 

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

 Đinh Sửu

1997 

Thái Dương – Toán Tận 

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển 

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Sửu ở bài viết:


Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Sửu tại đây:


– :
 

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Canh Dần

1950 

Kế Đô – Địa Võng 

Thái Dương – Địa Võng 

 Nhâm Dần

1962 

Thái Bạch – Toán Tận 

Thái Âm – Huỳnh Tuyển 

Giáp Dần  

1974 

La Hầu – Tam Kheo 

Kế Đô – Thiên Tinh 

 Bính Dần 

1986 

Kế Đô – Địa Võng 

Thái Dương – Địa Võng 

Mậu Dần 

1998 

Thái Bạch – Thiên Tinh 

Thái Âm – Tam Kheo 

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Dần ở bài viết:

Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Dần tại đây:

– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Tân Mão

1951 

Vân Hán – Địa Võng 

La Hầu – Địa Võng 

 Quý Mão

1963 

Thủy Diệu – Thiên Tinh 

Mộc Đức – Tam Kheo 

 Ất Mão

1975 

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển 

Thủy Diệu – Toán Tận 

 Đinh Mão

1987 

 Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương 

 Kỷ Mão

1999 

Thủy Diệu – Ngũ Mộ 

Mộc Đức – Ngũ Mộ 

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Mão ở bài viết:


Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Mão tại đây:

– : 

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Nhâm Thìn

1952 

Thái Dương Thiên La 

Thổ Tú – Diêm Vương

Giáp Thìn  

1964 

Thổ Tú – Ngũ Mộ

Vân Hán – Ngũ Mộ

 Bính Thìn

1976 

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

 Mậu Thìn

1988 

Thái Dương – Toán Tận

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

Canh Thìn 

2000 

Thổ Tú – Tam Kheo

Vân Hán – Thiên Tinh

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Thìn ở bài viết:

Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Thìn tại đây:

– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Quý Tỵ

1953 

Thái Bạch – Toán Tận

Thái Âm – Huỳnh Tuyển

 Ất Tỵ

1965 

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

 Đinh Tỵ

1977 

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

 Kỷ Tỵ

1989 

Thái Bạch – Thiên Tinh

Thái Âm – Tam Kheo

Tân Tỵ 

2001 

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Tỵ ở bài viết:

Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Tỵ tại đây:

– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Giáp Ngọ

1954 

Thủy Diệu – Thiên Tinh

Mộc Đức – Tam Kheo

 Bính Ngọ

1966 

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Thủy Diệu – Toán Tận

 Mậu Ngọ

1978 

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

 Canh Ngọ

1990 

Thủy Diệu – Ngũ Mộ

Mộc Đức – Ngũ Mộ

 Nhâm Ngọ

2002 

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Thủy Diệu – Toán Tận

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Ngọ ở bài viết:

Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Ngọ tại đây:

– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Ất Mùi

1955 

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

 Đinh Mùi

1967 

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

 Kỷ Mùi

1979 

Thái Dương – Toán Tận

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

 Tân Mùi

1991

Thổ Tú – Ngũ Mộ

Vân Hán – Ngũ Mộ

 Quý Mùi

2003 

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Mùi ở bài viết:

Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Mùi tại đây:

– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Bính Thân

1956 

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

Mậu Thân 

1968

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

 Canh Thân

1980 

Thái Bạch – Thiên Tinh

Thái Âm – Tam Kheo

 Nhâm Thân

1992 

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

 Giáp Thân

2004 

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Thân ở bài viết:

Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Thân tại đây:


– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Đinh Dậu

1957

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Thủy Diệu – Toán Tận

 Kỷ Dậu

1969 

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

Tân Dậu

1981 

Thủy Diệu – Thiên Tinh

Mộc Đức – Tam Kheo

 Quý Dậu

1993 

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Thủy Diệu – Toán Tận

 Ất Dậu

2005 

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Dậu ở bài viết:

Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Dậu tại đây:

– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Mậu Tuất

1958 

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

 Canh Tuất

1970 

Thái Dương – Toán Tận

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

 Nhâm Tuất

1982 

Thổ Tú – Ngũ Mộ

Vân Hán – Ngũ Mộ

 Giáp Tuất

1994 

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

 Bính Tuất

2006 

Thái Dương – Toán Tận

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Tuất ở bài viết:
 

Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Tuất tại đây:

– :

Tuổi nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

 Đinh Hợi

1947 

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

 Kỷ Hợi

1959 

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

 Tân Hợi

1971 

Thái Bạch – Toán Tận

Thái Âm – Huỳnh Tuyển

 Quý Hợi

1983 

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

 Ất Hợi

1995

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

Xem chi tiết về tính chất sao, hạn, cách hóa giải sao hạn trong năm 2019 của tuổi Hợi ở bài viết:


Xem chi tiết Thái ất tử vi 2019 cho từng tuổi Hợi tại đây:


Lichngaytot


12 con giáp đừng bỏ lỡ!

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời