XEM SAO HẠN NĂM 2021 – Sao chiếu mệnh và cách cúng dâng sao giải hạn năm Tân Sửu

xem sao han nam 2021
 

Dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết xem sao hạn năm 2021 cho mọi độ tuổi (theo ) phân chia nam mạng, nữ mạng rõ ràng, đầy đủ. Đồng thời cung cấp cách cúng dâng sao giải hạn đúng chuẩn, hiệu quả. 

Mức độ ảnh hưởng tốt xấu của các sao:

– Cát tinh: Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức
– Hung tinh: Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô
– Trung tinh: Thổ Tú, Thủy Diệu, Vân Hán (Văn Hớn)

Mức độ ảnh hưởng của các hạn:

– Đại hạn:
Toán Tận (bệnh tật, hao tài), Huỳnh Tuyển (bệnh năng, hao tài).
– Tiểu hạn: Tam Kheo (chân tay nhức mỏi), Ngũ Mộ (hao tài).
– Xấu: Thiên Tinh (thị phi, kiện tụng), Thiên La (bị phá phách không yên), Địa Võng (tai tiếng, cạm bẫy, tù tội), Diêm Vương (tin buồn từ xa).

Ngoài cách xem sao hạn 2021 dưới đây, mỗi tuổi có thể trực tiếp tra cứu sao chiếu mệnh của mình hay người thân ở chuyên mục !

I. XEM SAO HẠN NĂM 2021 – SAO CHIẾU MỆNH ĐẦY ĐỦ CÁC TUỔI

1. Xem sao hạn 2021 tuổi Tý

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Mậu Tý 1948  Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ 
Canh Tý 1960  Thái Âm – Diêm Vương  Thái Bạch – Thiên La
Nhâm Tý 1972  Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển
Giáp Tý 1984 Thổ Tú – Ngũ Mộ   Vân Hán – Ngũ Mộ
Bính Tý 1996   Thái Âm – Diêm Vương   Thái Bạch – Thiên La

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

2. Xem sao hạn 2021 tuổi Sửu

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Kỷ Sửu 1949 La Hầu – Tam Kheo   Kế Đô – Thiên Tinh
Tân Sửu 1961  Kế Đô – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng
Quý Sửu 1973  Thái Bạch – Toán Tận Thái Âm – Huỳnh Tuyển 
Ất Sửu 1985  La Hầu – Tam Kheo    Kế Đô – Thiên Tinh
Đinh Sửu 1997   Kế Đô – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng 


Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

3. Xem sao hạn 2021 tuổi Dần

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Canh Dần 1950  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận
Nhâm Dần 1962  Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương 
Giáp Dần 1974  Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo 
Bính Dần 1986   Mộc Đức – Huỳnh Tuyển   Thủy Diệu – Toán Tận
Mậu Dần 1998  Vân Hán – Thiên La   La Hầu – Diêm Vương 

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Xem sao hạn 2021 tuổi Dần, đầy đủ các tuổi nạp âm Dần, hướng dẫn xem chi tiết vận hạn gặp phải trong năm và cách cúng giải hạn đúng chuẩn.

 

Đừng bỏ lỡ:

4. Xem sao hạn 2021 tuổi Mão

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Tân Mão 1951 Thái Âm – Diêm Vương   Thái Bạch – Thiên La
Quý Mão 1963 Thái Dương – Thiên La  Thổ Tú – Diêm Vương 
Ất Mão 1975 Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ 
Đinh Mão 1987  Thái Âm – Diêm Vương    Thái Bạch – Thiên La
Kỷ Mão 1999  Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

5. Xem sao hạn 2021 tuổi Thìn

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Nhâm Thìn 1952  Kế Đô – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng
Giáp Thìn 1964  Thái Bạch – Toán Tận  Thái Âm – Huỳnh Tuyển
Bính Thìn 1976 La Hầu – Tam Kheo   Kế Đô – Thiên Tinh
Mậu Thìn 1988   Kế Đô – Địa Võng   Thái Dương – Địa Võng
Canh Thìn 2000  Thái Bạch – Thiên Tinh  Thái Âm – Tam Kheo

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

6. Xem sao hạn 2021 tuổi Tỵ

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Quý Tỵ 1953 Vân Hán – Địa Võng   La Hầu – Địa Võng
Ất Tỵ 1965 Thủy Diệu – Thiên Tinh   Mộc Đức – Tam Kheo
Đinh Tỵ 1977 Mộc Đức – Huỳnh Tuyển   Thủy Diệu – Toán Tận
Kỷ Tỵ 1989  Vân Hán – Thiên La  La Hầu – Diêm Vương
Tân Tỵ 2001  Thủy Diệu – Ngũ Mộ  Mộc Đức – Ngũ Mộ
 
Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

7. Xem sao hạn 2021 tuổi Ngọ

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Giáp Ngọ 1954  Thái Dương – Thiên La  Thổ Tú – Diêm Vương
Bính Ngọ 1966  Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ
Mậu Ngọ 1978  Thái Âm – Diêm Vương  Thái Bạch – Thiên La
Canh Ngọ 1990  Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển
Nhâm Ngọ 2002  Thổ Tú – Tam Kheo Vân Hán – Thiên Tinh 

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

8. Xem sao hạn 2021 tuổi Mùi

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Ất Mùi 1955  Thái Bạch – Toán Tận  Thái Âm – Huỳnh Tuyển
Đinh Mùi 1967 La Hầu – Tam Kheo  Kế Đô – Thiên Tinh 
Kỷ Mùi 1979  Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng 
Tân Mùi 1991  Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo 
Qúy Mùi 2003  La Hầu – Tam Kheo  Kế Đô – Thiên Tinh 

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

9. Xem sao hạn 2021 tuổi Thân

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Bính Thân 1956  Thủy Diệu – Thiên Tinh  Mộc Đức – Tam Kheo
Mậu Thân 1968  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận
Canh Thân 1980  Vân Hán – Thiên La  La Hầu – Diêm Vương
Nhâm Thân 1992  Thủy Diệu – Ngũ Mộ  Mộc Đức – Ngũ Mộ
Giáp Thân 2004  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển   Thủy Diệu – Toán Tận

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

10. Xem sao hạn 2021 tuổi Dậu

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Đinh Dậu 1957  Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ
Kỷ Dậu 1969  Thái Âm – Diêm Vương  Thái Bạch – Thiên La
Tân Dậu 1981  Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển
Quý Dậu 1993   Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ
Ất Dậu 2005   Thái Âm – Diêm Vương   Thái Bạch – Thiên La

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

11. Xem sao hạn 2021 tuổi Tuất

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Mậu Tuất 1958  La Hầu – Tam Kheo  Kế Đô – Thiên Tinh
Canh Tuất 1970  Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng 
Nhâm Tuất 1982  Thái Bạch – Thiên Tinh  Thái Âm – Tam Kheo
Giáp Tuất 1994   La Hầu – Tam Kheo   Kế Đô – Thiên Tinh
Bính Tuất 2006   Kế Đô – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng 

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

12. Xem sao hạn 2021 tuổi Hợi

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Đinh Hợi 1947 Thủy Diệu – Thiên Tinh   Mộc Đức – Tam Kheo
Kỷ Hợi 1959  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận
Tân Hợi 1971 Vân Hán – Thiên La   La Hầu – Diêm Vương
Quý Hợi 1983  Thủy Diệu – Thiên Tinh   Mộc Đức – Tam Kheo
Ất Hợi 1995   Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận 

Xem chi tiết về vận hạn và cách cúng sao giải hạn:

Đừng bỏ lỡ:

II. GIẢI THÍCH TÍNH CHẤT CÁC SAO VÀ HẠN

– Tính chất các sao
 

Sao tốt gồm:

: Chủ về danh lợi, hỉ sự, tốt cho nữ hơn nam mạng.

: Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp vất vả, tức hợp nữ hơn nam mạng.

: Chủ về hôn sự cát lành, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt.

Sao xấu gồm:

: Chủ về hao tán tiền bạc, có tiểu nhân quấy phá, đề phòng quan sự. Sao này kỵ màu trắng quanh năm.

: Chủ khẩu thiệt tinh, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Kỵ nhất với nam giới.

 
: Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về. Kỵ nhất với nữ giới.
 
Sao trung bình gồm:
 
(Văn Hớn): Tai tinh, chủ về tật ách. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.
 
: Ách tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. 
 
: Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.
 

– Tính chất các hạn
 

Huỳnh Tuyển (Đại hạn) bệnh nặng, hao tài
 
Tam Kheo (Tiểu hạn) tay chân nhức mỏi
Ngũ Mộ (Tiểu hạn) hao tiền tốn của
 
Thiên Tinh (Xấu) bị thưa kiện, thị phi
 
Toán Tận (Đại hạn) tật bệnh, hao tài
 
Thiên La (Xấu) bị phá phách không yên
 
Địa Võng (Xấu) tai tiếng, coi chừng tù tội
 
Diêm Vương (Xấu) người xa mang tin buồn

– Cách xem sao hạn năm 2021:

Xem tính chất kết hợp của sao chiếu mệnh và hạn gặp phải trong năm Tân Sửu, từ đó nắm được vận cát hung, chủ động ứng phó.

Ví dụ cụ thể:

Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 gặp sao chiếu mệnh và hạn lần lượt như sau:

+ Nam mạng: Sao Thổ Tú, hạn Ngũ Mộ

Trong năm 2021, tuổi này dễ bị tiểu nhân quấy phá, gặp rắc rối liên quan đến pháp luật, gia đạo không yên, làm ăn thua lỗ, hao tài tốn của.

+ Nữ mạng: Sao Vân Hán, hạn Ngũ Mộ

Trong năm Tân Sửu, đương số dễ bị đau yếu, bệnh tật, không tốt cho sinh nở, đồng thời dễ bị hao tốn tiền của.

Lưu ý: Tùy vào điều kiện kinh tế mỗi gia đình mà tiến hành làm lễ cúng dâng sao giải hạn khác nhau, không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy mới là tốt. 
 
Thêm nữa, nghi lễ cúng  không có trong giáo lý nhà Phật, mỗi người có thể cúng sao giải hạn cho chính mình bằng các việc làm thay thế như cẩn trọng khi hành sự, giữ tâm hồn thuần hậu, làm nhiều việc tốt, việc thiện với xã hội.

Tin cùng chuyên mục dành cho bạn:

Tác giả:

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời